ZŠ v Spišskej Belej získala dotáciu na podporu inklúzie

Ilustračná foto

Foto: TASR

Základná škola Milana R. Štefánika v Spišskej Belej v okrese Kežmarok sa zapojí do projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania svojich žiakov. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú 93.420 eur. Škola uspela so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a získala dotáciu vo výške viac ako 88.000 eur, zároveň sa na projekte bude spolupodieľať sumou 4671 eur. Informovala o tom Alexandra Olekšáková z Mestského úradu v Spišskej Belej.

Projekt potrvá tri roky do 31.1.2021. Mesto prijalo od začiatku februára troch asistentov učiteľa, ktorých úlohou je pomôcť zvýšiť úroveň vzdelávania začlenených žiakov. Škola bude môcť pomôcť svojim žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, lepšie napredovať.

„Za úlohu si dala pomôcť týmto žiakom byť úspešnejšími, zvládať učivo, aktívne sa podieľať na vyučovacom procese, cítiť sa plnohodnotnou súčasťou triedy i celej školy bez pocitu zaostávania a dezorientácie v učive. Asistent učiteľa je v škole k dispozícii žiakom, ktorým pomáha prekonávať bariéry plynúce z ich zdravotného postihnutia, spolupracuje s učiteľom v triede podľa jeho požiadaviek, je nápomocný pri zostavovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a úprav obsahu učebných osnov a hlavne pri hodnotení zvládnutia učiva za dané obdobie,“ uviedla riaditeľka školy Elena Stachová.

Úlohou asistenta učiteľa je tiež pomáhať žiakom v sociálnej interakcii so spolužiakmi v triede, je mediátorom v každodenných situáciách, dbá na ich adaptáciu. Pre žiaka je podporou pri zvládaní každodenných záťažových situácií. Pomáha mu zažiť pocit úspechu.

Môže vás zaujímať

Hasiči zasahovali pri úniku plynu v jednom z bytových domov