Jednou vetou

Zvolenu sa podľa občanov tento rok najviac darí v školstve, najmenej v doprave

Zvolen

Foto: pixabay.com

Na priemernú známku 2,43 ohodnotili obyvatelia Zvolena v tohtoročnom prieskume spokojnosti služby tamojšej samosprávy. Vlani pritom mesto dostalo priemernú známku 2,11. Tento rok mestské služby hodnotilo dohromady 350 občanov.

Prvýkrát išlo o reprezentatívny prieskum. Prostredníctvom dotazníka ľudia hodnotili známkou od 1 do 5 činnosti v 16 oblastiach.

„Výsledná známka je pre mesto indikátorom, ako na tom v danom roku je. Medziročné porovnanie známok umožňuje sledovať určitý trend. Ak by napríklad došlo k radikálnemu zhoršeniu v niektorej z oblastí, bolo by našou úlohou dôkladnejšie sa na túto oblasť pozrieť,“ hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta.

„Občania hodnotili v priemere jednotlivé oblasti známkou dva až dva mínus, čo môžeme považovať za priaznivé hodnotenie. Rozdiel oproti minulému roku mohla spôsobiť najmä nová metodika prieskumu, trend budeme môcť seriózne vyhodnotiť až v ďalších rokoch,“ dodáva.

Zdravotníctvo patrí do kompetencie kraja

S celkovo najlepším hodnotením v prieskume skončili oblasti vzdelávanie (2,07), sociálne služby (2,13), mládež (2,18) a technická infraštruktúra (2,18). Najhoršie v hodnotení dopadli dopravná infraštruktúra (2,97), šport (2,81) a tretie od konca bolo zdravotníctvo so známkou 2,73.

„Treba dodať, že občania často nerozlišujú, čo zabezpečuje mesto, kraj či štát. Napríklad v oblasti zdravotníctva mesto podporuje aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a zdravý životný štýl. Hlavné kompetencie v tejto oblasti má však kraj a štát, zdravotnícke služby zabezpečujú aj neverejní poskytovatelia,“ pripomína Weisová.

Okrem známok samospráva v prieskume od občanov získala aj slovné hodnotenie. Na otázku, čo sa za posledný rok zlepšilo, odpovedalo 132 občanov. „Najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa im, že sa koná množstvo kultúrnych akcií, akcie pre deti, uvádzajú, že mesto ožilo,“ hovorí Weisová.

Zlé parkovanie a mestská zeleň

Na otázku, čo sa v meste za posledný rok zhoršilo, odpovedalo 112 občanov. Najviac boli nespokojní s riešením parkovania a údržbou mestskej zelene. Občania však podľa Weisovej nie sú jednotní – kým jedni chvália čistotu a údržbu, druhí to isté kritizujú. Pri otázke, čo im v meste chýba, odpovedali: kúpalisko, plaváreň, cyklotrasy či parkoviská.

„Problematikou kúpaliska či plavárne sa dlhodobo zaoberáme. Pripravujeme projekt, ktorý rieši ako kúpalisko, tak aj plaváreň. Pri takýchto veľkých témach je však potrebné dosiahnuť zhodu v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhoduje o majetku a investíciách. Čo sa týka parkovania, uvedomujeme si, že na sídliskách dlho nebolo riešené. Nedávno sme na mestský úrad prijali človeka, ktorý by sa mal aktívne zaoberať otázkou parkovania nielen na sídliskách, ale v celom meste,“ povedala primátorka Lenka Balkovičová.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru