Jednou vetou

VŠC Dukla obhajuje postoj Fialkových a chráni verejný záujem

Paulína Fialková

Foto: TASR

Armádne vrcholové stredisko VŠC Dukla Banská Bystrica obhajuje postoj sestier Fialkových a odkazuje na verejnosť: "Reprezentovať SR nemôže byť podmienené podpísaním žiadnej zmluvy."

Vojenské športové centrum zamestnáva Paulínu a Ivonu Fialkové a intenzívne vníma ohrozenie verejného záujmu v športe. Vo svojom stanovisku uvádza, že obe sú profesionálne športovkyne, ktoré športovú činnosť vykonávajú ako závislú prácu. Športovci zaradení vo VŠC majú uzatvorenú pracovnú zmluvu, podľa ktorej vykonávajú športovú činnosť ako vrcholoví športovci, sú povinní plniť harmonogram športovej prípravy a zúčastniť sa na pretekoch podľa ročného plánu. V tom prípade verejný záujem zabezpečuje VŠC a zväz nie je oprávnený nijakým spôsobom do neho zasahovať.

P. Fialková je pripravená ísť do Pokljuky, rozhodnutie do štvrtka

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, SZB doručil do VŠC harmonogram športovej prípravy, ktorý obsahuje aj štarty na významných podujatiach a na týchto sa reprezentant v zmysle pracovnej zmluvy musí zúčastniť. Sú to jeho  povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy.

VŠC v súčasnosti zabezpečuje prípravu všetkých športovcov biatlonu zo zoznamu Top tímu, pre rok 2018 sú to sestry Fialkové, Anastasia Kuzminová a Matej Kazár. Nad rozsah tohto zoznamu zabezpečuje prípravu aj ostatných členov reprezentácie biatlonu. Zamestnáva piatich trénerov a poskytuje reprezentantom v rámci športovej prípravy fyzioterapeutov. Rovnako je vo VŠC monitorovaných 7 športovcov z kategórie talentovanej mládeže a na ich športovej príprave sa VŠC rovnako podieľa. VŠC tak zo svojho rozpočtu podporuje biatlon v roku 2018 vo výške cca 370 tisíc eur.

Prezídium SZB sa v kauze Fialkových ohradilo voči poškodzovaniu mena

Reprezentovať SR nemôže byť podmienené podpísaním zmluvy. Reprezentovať SR je verejným záujmom, ktorý je presne vyjadrený v §2 Zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe: „Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.“

Povinnosť plniť tento verejný záujem je aj jednou z podmienok priznania športovému zväzu postavenie Národný športový zväz.

Reprezentantom SR sa športovec nestáva podpísaním zmluvy, ale svojím osobitným talentom a dosiahnutím výnimočných výsledkov konkurencieschopných vo svete. Pokiaľ by podmienkou reprezentovania SR bolo podpísanie zmluvy, potom  by sa mohol stať reprezentantom ktokoľvek, kto bude akceptovať zmluvu, a to  aj bez požadovanej výkonnosti. Keď športovec splní výkonnostné kritériá a je nominovaný športovou organizáciou za člena športovej reprezentácie, nepotrebuje uzatvárať už žiadnu osobitnú zmluvu a ani žiadna zmluva nemôže podmieňovať jeho účasť na významnom športovom podujatí.

Biatlon: IBU zvýši počet dopingových kontrol u ruských športovcov

Na druhej strane, už týmto momentom sa na športovca vzťahujú povinnosti vyplývajúce priamo zo zákona, a to predovšetkým rešpektovať záväzky športovej organizácie súvisiace s používaním a zhodnocovaním jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak.

Na plnenie verejného záujmu poskytuje štát prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky reprezentantom na meno, a to na ich športovú prípravu, poskytuje finančné prostriedky národným športovým zväzom na financovanie účasti na významných podujatiach, a rovnako poskytuje finančné prostriedky rezortným športovým centrám, ktoré z verejných zdrojov zabezpečujú plnenie verejného záujmu v športe. Štát v podstate investuje do športovcov na naplnenie verejného záujmu. Pokiaľ by však niekto zámerne tento verejný záujem zmaril, musí niesť zodpovednosť za zmarenie takejto investície.

Je preto našou povinnosťou chrániť verejný záujem a vykonať všetky dostupné opatrenia na to, aby nedošlo k jeho zmareniu, zdôrazňuje sa v stanovisku VŠC Dukla.

Môže vás zaujímať

NHL: Tampa Bay pripravilo pre fanúšikov dve verejné stretnutia s víťazmi Stanley Cupu