Jednou vetou

Prešovský

V Humennom chcú predchádzať vzniku miest s nezákonne uloženým odpadom

Humenská samospráva by chcela pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta získať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 475.000 eur. Reaguje tak na výzvu Ministerstva vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Mesto v rámci projektu plánuje vybudovať stojiská pre zberné nádoby …

Čítaj viac »