Jednou vetou

Do platnosti vchádza smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov

Ilustračný obrázok

foto: Pixabay.com

Európska komisia (EK) v piatok predstavila prvý celoeurópsky právny predpis o kybernetickej bezpečnosti. Smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS) sa bude uplatňovať od 9. mája 2018 na území celej EÚ.

Exekutíva EÚ prijala smernicu NIS pred dvoma rokmi a v kontexte úsilia zvýšiť kapacity kybernetickej bezpečnosti ju považuje za „zlomový bod“.

„Vďaka prvému právnemu predpisu EÚ zameranému na kybernetickú bezpečnosť členské štáty posilnili spoluprácu v oblasti politiky kybernetickej bezpečnosti a koordinujú svoje snahy o vytvorenie kapacít na reakcie,“ uviedli v spoločnom vyhlásení podpredseda EK zodpovedný za jednotný digitálny trh Andrus Ansip, eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos, eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová.

Komisia vo vyhlásení pre médiá uviedla, že úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby podporila transpozíciu smernice do ich vnútroštátneho práva.

V záujme ďalšieho posilnenia kybernetickej bezpečnosti by EÚ mala svojej agentúre pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) udeliť pevný a stály mandát a vytvoriť rámec EÚ na certifikáciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Štvorica eurokomisárov uviedla, že exekutíva EÚ by sa spolu s členskými štátmi mala dohodnúť na modeli spolupráce v prípade rozsiahlych cezhraničných kybernetických incidentov a krízových situácií a začleniť tak kybernetickú bezpečnosť do už existujúcich mechanizmov krízového riadenia na úrovni EÚ.

Eurokomisia do roku 2020 vyčlení 38 miliónov eur, ktoré sú určené na pomoc členským štátom Únie, pre rýchlu transpozíciu smernice NIS do národnej legislatívy. Tieto zdroje sa majú použiť napríklad na podporu vnútroštátnych jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT), pre prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb.

Smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov nadobudla platnosť v auguste 2016. Členské štáty dostali 21 mesiacov na to, aby smernicu zaviedli do vnútroštátnych právnych predpisov, a ďalších šesť mesiacov na určenie prevádzkovateľov základných služieb. Smernicou sa stanovuje vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov v celej EÚ.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia