Jednou vetou

Dobrovoľníci budujú odolné komunity, znie téma Medzinárodného dňa dobrovoľníkov

Vlajka OSN

foto: Pixabay.com

Dobrovoľníci budujú odolné komunity. Na túto tému sa v roku 2018 uskutočnia podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý pripadá na 5. decembra.

OSN v roku 1985 vyhlásila 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov s cieľom osláviť možnosti a potenciál dobrovoľníctva. Tento deň dáva príležitosť dobrovoľníkom a ich organizáciám lepšie pochopiť ich úlohu a ostatnej populácii uznať prínos pre spoločnosť a v nej žijúce komunity.

Erdogan navštívil Venezuelu, zastal sa Madura

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 17. decembra 1985 v rezolúcii A/RES/40/212 predložilo členským štátom svetovej organizácie návrh, aby si každý rok pripomínali Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre ekonomický a sociálny rozvoj, ktorý je známy pod skráteným názvom Medzinárodný deň dobrovoľníkov.

Odvtedy 5. decembra vlády štátov, systém OSN a predstavitelia občianskej spoločnosti spoločne s dobrovoľníkmi slávia tento deň.

Neskôr, 20. novembra 1997, VZ OSN vyhlásilo rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov. VZ OSN zároveň s vyhlásením Medzinárodného roku dobrovoľníkov oznámila aj založenie programu Dobrovoľníci OSN.

Program Dobrovoľníci OSN prispieva k mieru a rozvoju formou činnosti dobrovoľníkov na celom svete. Tento Program spolupracuje s partnermi s cieľom integrovať kvalifikovaných a motivovaných dobrovoľníkov OSN do rozvojových programov. Tým zároveň aj podporujú a uznávajú hodnotu dobrovoľníctva na celom svete.

Rakva s telom Busha staršieho je do stredy v rotunde Kapitolu

V jednotlivých štátoch sveta už niekoľko rokov využívajú Medzinárodný deň dobrovoľníkov a ich činnosť na napĺňanie rozvojových cieľov v oblasti potláčania biedy, odstraňovania hladu vo svete, negramotnosti a chorôb, ako aj na ochranu životného prostredia či na odstraňovanie diskriminácie.

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom prípadne dobrovoľníčkou je človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností do činností, pričom za to nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia