Jednou vetou

EK vydala usmernenia pre členské štáty EÚ pre prípad tvrdého brexitu

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Európska komisia (EK) v stredu, niekoľko hodín pred summitom EÚ o tzv. brexite, zhodnotila intenzívne prípravy Únie na scenár brexitu bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach. Cieľom je zaistiť hladké vykonávanie celoúnijných a vnútroštátnych krízových opatrení v prípade, že Spojené kráľovstvo 12. apríla alebo neskôr opustí EÚ bez dohody.

Merkelová pred summitom EÚ nevylúčila dlhší odklad termínu brexitu

Ak by sa naplnil scenár brexitu bez dohody, od Londýna sa bude očakávať riešenie viacerých otázok – ochrana a zachovanie práv občanov z obdobia pred brexitom, dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, plnenie Veľkopiatkovej dohody, čiže udržanie mieru na írskom ostrove, a zachovanie integrity vnútorného trhu EÚ.

Usmernenia sa týkajú piatich oblastí:

1. Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie: Komisia trvá na tom, že ochrana práv britských občanov v EÚ v prípade tvrdého brexitu je prioritou a že členské štáty by mali byť veľkorysé. Od Spojeného kráľovstva sa očakáva, že tento prístup bude opätovať. Usmernenie prináša prehľad krízových opatrení EÚ, medzi ktoré patrí najmä krízové nariadenie o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

2. Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach: V prípade tvrdého brexitu by pre Spojené kráľovstvo prestal platiť právny rámec EÚ pre policajnú a justičnú spoluprácu. Táto spolupráca sa bude opierať o alternatívne právne rámce a mechanizmy spolupráce na základe medzinárodného a vnútroštátneho práva. Usmernenie naznačuje okrem iného aj spôsob odpojenia Spojeného kráľovstva od rôznych databáz, sietí a informačných systémov EÚ.

Britský minister pre brexit neschvaľuje dlhý odklad

3. Lieky a zdravotnícke pomôcky: Vďaka núdzovým opatreniam by väčšina liekov, ktorých sa brexit dotýka, mala byť od dátumu brexitu v súlade s predpismi EÚ. Je možné, že sa pri niektorých liekoch a zdravotníckych pomôckach nepodarí dosiahnuť včasný súlad s predpismi a hrozí ich nedostatok. V usmernení sa vysvetľuje, ako bude EK spolupracovať s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a regulačnými orgánmi pre lieky v členských štátoch s cieľom monitorovať situáciu a riešiť prípadné problémy.

4. Ochrana údajov: Komisia zastáva názor, že aj v prípade tvrdého brexitu existujúce nástroje na výmenu údajov s tretími krajinami postačujú na uspokojenie okamžitých potrieb prenosu údajov do Spojeného kráľovstva. Usmernenie obsahuje podrobnosti o týchto nástrojoch, o využívaní výnimiek, ako aj o praktických krokoch, ktoré budú musieť spoločnosti a orgány v EÚ podniknúť, aby zaistili, že pravidlá EÚ na ochranu údajov sa budú dodržiavať.

5. Rybárstvo: EÚ prijala dve krízové opatrenia v oblasti rybárstva, aby sa pripravila na všetky možnosti v prípade brexitu bez dohody. Vytvorila nový právny rámec, ktorý umožní britským plavidlám prístup do vôd EÚ počas celého roka 2019, ak Spojené kráľovstvo recipročne udelí takýto prístup do svojich vôd plavidlám EÚ. Komisia upravila kritériá oprávnenosti pre námorný a rybársky fond tak, aby rybári, ktorí musia ukončiť svoju činnosť, mohli dostať kompenzácie.

Mayová: V rokovaniach o brexite musia obe strany pristúpiť na kompromis

V prípade tvrdého brexitu by sa vzťahy Spojeného kráľovstva s EÚ riadili medzinárodným právom verejným vrátane pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). EÚ začne na hraniciach so Spojeným kráľovstvom uplatňovať svoje predpisy a vyberať clá.

Aj napriek prípravám colných orgánov členských štátov by tieto kontroly mohli na hraniciach spôsobiť značné zdržania. Občania Spojeného kráľovstva budú pri prekračovaní hraníc do EÚ podstupovať dodatočné kontroly.

Členské štáty vykonali rozsiahle prípravy v prístavoch a na letiskách s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto kontroly uskutočňovali čo najefektívnejšie, ale i napriek tomu môžu zapríčiniť zdržania.

Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na tvrdý brexit, môžu v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ kontaktovať linku Europe Direct na bezplatnom telefónnom čísle 0080067891011.

Môže vás zaujímať

BIELORUSKO: Voľby vyhral Lukašenko, ľudia protestovali v uliciach