Jednou vetou

EP schválil nové pravidlá obmedzujúce možnosti podomáckej výroby výbušnín

Európsky parlament

foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok plány na aktualizáciu a sprísnenie pravidiel používania a predaja chemických látok, ktoré môžu slúžiť na podomácku výrobu výbušnín. Okrem rozšírenia zoznamu zakázaných chemikálií sa predpokladá aj sprehľadnenie systémov vydávania osvedčení a monitorovania pri predaji nebezpečných látok, uviedol europarlament v tlačovej správe z prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Podomácky vyrobené výbušniny boli použité pri zhruba 40 percentách teroristických útokov spáchaných v EÚ v rokoch 2015 – 2017, čo jasne poukazuje na medzery v doterajších pravidlách. Táto bezpečnostná hrozba sa navyše neustále vyvíja a teroristi využívajú na prípravu výbušnín nové vzorce a techniky, upozorňuje sa v správe.

Na zoznam zakázaných chemikálií má pribudnúť kyselina sírová ako zložka triacetónu triperoxidu (TATP) – výbušniny použitej pri teroristických útokoch v Paríži (2015), Bruseli (2016) a Manchestri (2017).

Švédska tínedžerka varuje, že v boji proti klimatickým zmenám dochádza čas

Sprísnenie podmienok povoľovania predaja a používania prekurzorov výbušnín znamená skoncovanie so súčasnými „chabými“ systémami registrácie, ktoré pri nákupe vyžadujú len „preukázanie sa dokladom totožnosti“, uviedol EP. Zároveň ujasňuje, že pravidlá predaja či nahlasovania podozrivých transakcií sa vzťahujú v rovnakej miere aj na internetové obchody.

„Je to víťazstvo európskej bezpečnosti nad teroristickou hrozbou, ktorú žiadny členský štát nemôže zvládnuť jednotlivo. Nové pravidlá vyplnia bezpečnostné medzery pri používaní a predaji výbušnín stanovením presných pravidiel pokrývajúcich celý dodávateľský reťazec, regulujúcich internetový trh a obmedzujúcich prístup širokej verejnosti k určitým látkam,“ vyjadril sa príslušný spravodajca EP Andrejs Mamikins.

Europoslanci nové pravidlá podporili v pomere 616 k siedmim hlasom pri 21 zdržaniach. Návrh musí ešte schváliť Rada EÚ, na čo pravidlá vstúpia do platnosti 18 mesiacov po zverejnení.

Môže vás zaujímať

Po štyroch mesiacoch otvárajú múzeum Louvre