Jednou vetou

EP: Smernica o copyrighte bráni autorov a neohrozuje slobodu internetu

Európsky parlament

zdroj: TASR/AP

Smernica o digitálnom autorskom práve (smernica o copyrighte) zaručuje silnejšiu pozíciu tvorcov a vydavateľov pri vyjednávaniach s internetovými gigantmi a zároveň zachovanie slobody prejavu na internete. Uvádza sa to v stanovisku Európskeho parlamentu (EP) potom, ako europoslanci schválili v utorok uvedenú smernicu.

V priebehu apríla text smernice schváli aj Rada EÚ (ministri členských krajín), následne bude nová smernica zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti. Členské štáty budú mať dva roky na zavedenie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.

Európsky parlament schválil smernicu o autorskom práve

Smernica by mala rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa priamo dotknú služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News. Legislatívna úprava sa však usiluje o zachovanie internetu ako priestoru s garantovanou slobodou prejavu.

Po novom sa technologickí giganti budú musieť podeliť, čo v praxi znamená odmeny pre novinárov a umelcov. Vydavatelia budú mať právo rokovať v mene novinárov s platformami o zmluvách týkajúcich sa využívania ich článkov. Internetové platformy budú zodpovedné za obsah nahratý na svoje stránky.

Macron vyzval čínskeho prezidenta, aby rešpektoval jednotu EÚ

Zdieľanie úryvkov novinových článkov bolo explicitne vyňaté z pôsobnosti smernice a nebude považované za porušenie autorských práv vydavateľa. Súčasťou novej legislatívy sú však ustanovenia, ktoré by mali takzvaným agregátorom správ zabrániť zneužívať túto situáciu. Dĺžka úryvkov, ktoré bude možné zverejniť napríklad na platforme Google News či voľne zdieľať na Facebooku, bude obmedzená.

Smernica umožňuje a uľahčuje využívanie diel chránených autorským právom za účelom citácie či parafrázy, kritiky alebo recenzie, karikatúry či paródie. Obrázky GIF a meme bude možné zdieľať a šíriť na sociálnych sieťach.

Text smernice stanovuje, že nekomerčné nahrávanie obsahu do online encyklopédií (Wikipedia) či softvérových platforiem s otvoreným zdrojovým kódom (GitHub) bude z pôsobnosti smernice vyňaté. Miernejšie pravidlá sa budú vzťahovať aj na začínajúce platformy.

Autori a umelci si budú môcť nárokovať dodatočnú odmenu od distribútorov svojich diel, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príjmami distribútora za dané diela.

Európsky parlament schválil ukončenie striedania času v EÚ

Nové pravidlá by mali uľahčiť využívanie materiálov chránených autorským právom pri hĺbkovej analýze textu a údajov a odstrániť tak konkurenčnú nevýhodu európskych výskumníkov. Obmedzenia vyplývajúce z autorského práva sa nebudú vzťahovať ani na obsah využívaný za účelom výučby alebo ilustrácie.

Smernica rovnako umožňuje bezplatné využívanie materiálu chráneného autorským právom za účelom zachovania kultúrneho dedičstva. Využívanie komerčne nedostupných diel bude možné za predpokladu, že neexistuje organizácia kolektívnej správy, ktorá by mohla vydať licenciu.

V súčasnosti majú internetové spoločnosti malú motiváciu uzatvárať spravodlivé licenčné dohody s majiteľmi autorských práv. Ich povinnosťou je odstrániť obsah porušujúci autorské práva až v momente, keď ich o to požiada majiteľ daných práv. Presun zodpovednosti na internetové platformy zvýši šance majiteľov autorských práv (hudobníkov, umelcov, scenáristov, ale aj vydavateľov a novinárov) na získanie spravodlivej licenčnej dohody a vďaka tomu aj spravodlivejšej odmeny za digitálne využívanie ich diel.

Slovensko môže mať najvyššiu podporu výskumu a vývoja v strednej Európe

„Smernica je dôležitým krokom pre nápravu situácie, ktorá umožňovala zopár spoločnostiam zarábať obrovské sumy peňazí bez riadnej odmeny tisíckam umelcov a novinárov, na prácach ktorých závisela ich činnosť,“ vysvetlil spravodajca uznesenia, nemecký poslanec Alex Voss.

Dodal, že odobrený text obsahuje početné ustanovenia, ktoré garantujú, že internet zostane priestorom slobody prejavu, čím EP zareagoval na vznesené obavy a rozhodol sa poskytnúť „dvojitú garanciu slobody prejavu“. „Táto smernica chráni živobytie ľudí, slobodu prejavu a prostredníctvom obrany rozmanitého mediálneho prostredia aj demokraciu a podporuje start-upy a technologický rozvoj. Pripravuje internet na budúcnosť, v ktorej by mal byť priestorom prinášajúcim úžitok pre všetkých, a nie iba pre zopár mocných,“ opísal situáciu Voss.

Môže vás zaujímať

Nešťastie v Nórsku. Turistov zasypala lavína