Jednou vetou

EÚ hľadá kandidáta na pozíciu hlavného európskeho prokurátora v rámci EPPO

Ilustračné foto

foto: TASR

Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výzvu Európskej prokuratúry (EPPO) na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu hlavného európskeho prokurátora, ktorý bude úradovať v Luxemburgu.

Európska prokuratúra, na zriadení ktorej sa dohodli viaceré členské krajiny EÚ v rámci tzv. mechanizmu posilnenej spolupráce, bude nezávislou európskou prokuratúrou zodpovednou za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžaloby v prípade páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ako sú podvody, korupcia alebo závažné cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty.

Vybraný kandidát bude prvým európskym hlavným prokurátorom, ktorý bude viesť EPPO. Európska prokuratúra by mala byť plne funkčná do konca roka 2020.

Európski diplomati v Bruseli odobrli návrh dohody o brexite

Záujemcovia o túto pozíciu môžu posielať prihlášky do 14. decembra 2018. Kritériá výberu zahŕňajú okrem iného najmenej pätnásť rokov odbornej praxe ako aktívny člen prokuratúry alebo súdnictva a najmenej päť rokov skúseností ako verejný prokurátor zodpovedný za vyšetrovanie a stíhanie finančných trestných činov v členskom štáte EÚ. Výberová komisia vyhodnotí kandidátov a svoje hodnotenie predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ktorá na základe spoločnej dohody vymenuje európskeho hlavného prokurátora.

V súlade nariadením o EPPO bude hlavný európsky prokurátor vymenovaný na funkčné obdobie siedmich rokov, pričom tento mandát nie je obnoviteľný. Prioritou hlavného európskeho prokurátora bude organizovať prácu EPPO, riadiť jej činnosti a prijímať rozhodnutia v súlade s nariadením o EPPO a tiež zastupovať EPPO vo vzťahoch s inštitúciami EÚ, členskými štátmi Únie a tretími stranami.

Raši: Bezplatné poradenstvo k čerpaniu európskych fondov sa osvedčilo

Po svojom zvolení bude musieť navrhnúť kandidátov na vymenovanie do funkcie európskych delegovaných prokurátorov a do funkcie administratívneho riaditeľa EPPO, vypracovať návrh vnútorného rokovacieho poriadku inštitúcie, predložiť návrh na zriadenie stálych komôr (ktorým bude predsedať) a do šiestich mesiacov od svojho vymenovania vypracovať pravidlá transparentnosti fungovania EPPO. Musí tiež vypracovať návrh rozpočtových pravidiel a pripraviť odhady príjmov a výdavkov EPPO na každý rozpočtový rok.

Povinnosťou hlavného európskeho prokurátora bude pravidelne sa stretávať s predsedom Jednotky EÚ pre justičnú spoluprácu (Eurojust) a s predsedami iných príslušných orgánov EÚ, ako sú Európsky policajný úrad (Europol) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia