EÚ končí s projektom modernizácie priechodov na hraniciach s Ukrajinou

Hraničný priechod v Ubli

foto: TASR

Európska únia sa rozhodla ukončiť projekt zameraný ma modernizáciu priechodov na hraniciach s Ukrajinou. K tomuto kroku pristúpila po sérii odkladov, chybných krokov a prekročení stanovených nákladov zo strany ukrajinských orgánov a dodávateľov, informovala agentúra Reuters.

Ukončenie programu podľa nej vzbudzuje pochybnosti nad schopnosťou Ukrajiny realizovať reformy výmenou za rozsiahlu finančnú pomoc zo strany EÚ.

Projekt bol spustený v roku 2014, v čase krízy okolo obsadenia Krymu Ruskom. Jeho prostredníctvom sa financovali stavebné a modernizačné práce na šiestich hraničných priechodoch na hraniciach Ukrajiny s Poľskom, Maďarskom, Slovenskom a Rumunskom.

Deklarovaným cieľom bolo skrátenie čakacej doby a zefektívnenie colných procedúr na východných hraniciach Európskej únie.

„Na základe nášho zhodnotenia sme dospeli k záveru, že tieto projekty nebude možné včas dokončiť. Uvedených šesť projektov je momentálne vo fáze uzatvárania a neminuté prostriedky budú vrátené,“ povedal pre Reuters predstaviteľ EÚ.

EÚ unavená z vývoja na Ukrajine

Ku koncu roka 2017 nebol dobudovaný ani jeden zo šiestich hraničných priechodov napriek tomu, že EÚ na tento účel poskytla 29,2 milióna eur.

Na realizáciu projektov na ukrajinskej strane dohliadala Štátna fiškálna služba (DFS). K oneskoreniam podľa nej prispeli zmeny personálu, ako aj dlhý čas potrebný na prípravu tendrov a na neskoršie úpravy projektov. Problémy boli aj s ich ukrajinským spolufinancovaním.

Firmy, ktoré kontrakty realizovali, zase hovoria o obštrukciách zo strany ukrajinských úradov a orgánov EÚ a nevyplácaní dohodnutých finančných prostriedkov.

Agentúra Reuters v tejto súvislosti citovala nemenovaného popredného európskeho diplomata, podľa ktorého v rámci EÚ začína ohľadne Ukrajiny prevládať „istá únava“. Veci na Ukrajine sa podľa neho „zablokovali“ a ľudia sú rozhorčení z nedostatku reforiem, najmä v oblasti korupcie. EÚ je však podľa citovaného diplomata napriek tomu odhodlaná Ukrajinu podporovať aj naďalej, napísala v utorok agentúra Reuters.

Môže vás zaujímať

Kornijenko: Vytvorenie nového zákona o osobitnom štatúte Donbasu môže trvať rok