Jednou vetou

EÚ ukončila konanie voči Slovensku v oblasti paralelného obchodu s liekmi

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) vo štvrtok v rámci mesačného súboru rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti zo strany členských štátov oznámila, že ukončila právne konanie v oblasti paralelného obchodu s liekmi na humánne použitie, vedené voči Poľsku, Rumunsku a Slovensku.

Komisia spresnila, že to znamená aj uzavretie sťažností voči uvedeným trom štátom.

EK zažaluje šesť členských krajín EÚ za priveľké znečistenie ovzdušia

Podľa správy eurokomisie patrí paralelný dovoz a vývoz liekov medzi legálne formy obchodovania na jednotnom trhu EÚ. Členské štáty ho môžu v určitých prípadoch obmedziť, avšak príslušné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a musia adekvátne slúžiť na zabezpečenie legitímneho verejného záujmu – napríklad na zabezpečenie primeranej a nepretržitej dodávky farmaceutík pre obyvateľov.

Vďaka paralelnému obchodu môžu veľkoobchodníci kupovať lieky v jednom členskom štáte, kde sú ceny liekov nižšie, a predávať ich do iných členských štátov za vyššie ceny. Paralelný dovoz a vývoz liekov je zlučiteľný s voľným pohybom tovaru, vo výnimočných prípadoch je ho však možné obmedziť – najmä ak je to odôvodnené nadradenými požiadavkami verejného záujmu (ochrana zdravia a života ľudí) a ak sa tento cieľ nedá dosiahnuť inými menej obmedzujúcimi prostriedkami.

Exekutíva EÚ zdôraznila, že nedostatok primeraných a nepretržitých dodávok liekov na humánne použitie lekárňam je závažným problémom, ktorý vidieť čoraz častejšie a ktorý sa v posledných rokoch vyskytol vo viacerých členských štátoch. Môže závažne ovplyvniť liečbu pacientov.

EK žaluje SR za nemožnosť odvolať sa proti zamietnutiu či zrušeniu víz

Komisia v tejto súvislosti dodala, že jedným z dôvodov, pre ktoré dochádza k nedostatku viacerých liekov na humánne použitie, môže byť práve paralelný obchod s liekmi. Upozornila, že nájsť rovnováhu medzi rešpektovaním práva na voľný pohyb tovaru a práva pacientov na prístup k zdravotnej starostlivosti nie je ľahké.

Po dôkladnom posúdení situácie v Poľsku, v Rumunsku a na Slovensku EK dospela k záveru, že namiesto konania o nesplnení povinnosti je potrebné hľadať iné spôsoby, ako primerane vyriešiť túto zložitú situáciu.

Komisia odporúča urýchlene uskutočniť štruktúrovaný dialóg so všetkými relevantnými stranami. Naďalej je odhodlaná podporovať členské štáty v úsilí zabezpečiť občanom včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel chce zhromaždiť viac informácií od členských štátov a ďalších zainteresovaných strán. Tie budú východiskom pre diskusie o plnení záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme a vývozných obmedzeniach v rámci Výboru pre farmaceutiká na humánne použitie, čo je pracovná skupina EK pre farmaceutické výrobky.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia