Jednou vetou

Eurokomisia a OECD zverejnili odporúčania na integráciu migrantov

Ilustračné foto

zdroj: TASR/AP

Európska komisia (EK) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v stredu zverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na riešenie tejto otázky.

Správa sa opiera o osvedčené postupy z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paríž, Rím či Viedeň. Prezentuje 12 kľúčových bodov, ktorými by sa mali inšpirovať miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov.

Odporúčania EK a OECD sa zameriavajú na rôzne oblasti, ako sú zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie. Všímajú si pritom rôzne aspekty danej problematiky, od lepšieho zosúlaďovania zručností migrantov s potrebami miestnych trhov práce až po budovanie spoločných areálov na združovanie a zbližovanie komunít.

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti pripomenul prílev utečencov do Európy z rokov 2015 a 2016 a úsilie EÚ o zníženie nelegálnej migrácie. Podľa neho teraz nastal čas presunúť pozornosť smerom k účinnej integrácii migrantov s právom na pobyt v Únii. „Je v záujme všetkých, aby sa tým, ktorí majú právo zostať, dostala podpora pri integrácii. To prispeje nielen k sociálnej súdržnosti, ale aj k hospodárskej konkurencieschopnosti,“ uviedol komisár.

Zvyšuje sa počet frustrovaných migrantov, predávajú svoje dokumenty

Cieľom vydanej príručky je praktická pomoc miestnym orgánom a uľahčiť im úspešnú integráciu cudzincov aj s podporou z fondov EÚ.

Podľa zástupkyne generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovej migrantov by sa malo úsilie o integráciu začať hneď po ich príchode. „Miestni predstavitelia vedia, kde sú najlepšie príležitosti pre prisťahovalcov a ako migranti môžu prispieť k životu spoločnosti, či už vyplnením medzier na trhu práce alebo spestrením kultúry, ktorá je prínosom pre všetkých obyvateľov,“ upozornila Kiviniemiová. Ak sa majú migranti úspešne integrovať, vlády členských štátov musia podľa nej spolupracovať s miestnymi predstaviteľmi už odo dňa ich príchodu.

Predstavená správa analyzuje situáciu migrantov v krajinách OECD. Skúma, kde sa usadili, aká účinná bola snaha o ich integráciu a akým prekážkam museli čeliť, napríklad v prístupe na miestne trhy práce. Takisto navrhuje riešenia na boj proti fragmentácii vnútroštátnych integračných politík a podporu lepšej koordinácie na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, regionálnej i miestnej.

Správa zdôrazňuje potrebu posilniť monitorovaciu činnosť a upozorňuje, že to sa dá najlepšie dosiahnuť zapojením mimovládnych organizácií, obchodných partnerov a samotných migrantov.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia