Jednou vetou

Eurokomisia zaregistrovala štyri nové občianske iniciatívy, jednu odmietla

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať štyri nové európske iniciatívy občanov a jednu občiansku iniciatívu zamietla z dôvodu nekompatibility s právomocami exekutívy EÚ.

Komisia prijala z hľadiska právnej prípustnosti iniciatívy s názvom „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie klimatických zmien“; „Ukončenie oslobodenia od dane z pohonných hmôt v Európe“; „Politika súdržnosti pre rovnosť regiónov a trvalá udržateľnosť regionálnych kultúr“ a „PRO-NUTRISCORE“.

Exekutíva EÚ zároveň oznámila, že nemôže zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom „Zastavme obchod s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“, lebo táto iniciatíva je právne neprípustná, keďže nespadá pod právomoci eurokomisie konať podľa zmlúv o fungovaní EÚ. Komisia totiž nemá zákonnú právomoc navrhovať rozhodnutie, ktoré umožní prerušenie alebo zníženie úrovne hospodárskych a finančných vzťahov s treťou krajinou.

EÚ o ďalší rok predlžila zbrojné embargo voči Mjanmarsku

V tejto fáze procesu EK ešte neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Každá zo štyroch zaregistrovaných iniciatív musí do jedného roka vyzbierať najmenej milión podporných podpisov z najmenej siedmich rôznych členských štátov EÚ. Komisia bude musieť následne do troch mesiacov analyzovať predložené iniciatívy a prijať k nim pozitívne alebo odmietavé stanovisko. V oboch prípadoch musí exekutíva EÚ vysvetliť svoje odôvodnenie.

Cieľom iniciatívy „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie klimatických zmien“ je zaviesť neustále sa zvyšujúcu cenu fosílnych palív, čo má viesť k zníženiu znečistenia životného prostredia.

Organizátori iniciatívy „Ukončenie oslobodenia od dane z leteckých pohonných hmôt v Európe“ vyzývajú EK, aby navrhla členským štátom zavedenie dane z leteckých pohonných hmôt. Tvrdia, že odvetvie leteckej dopravy má daňové výhody aj napriek tomu, že je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií skleníkových plynov.

SaS: Najväčší problém eurofondov je korupcia a klientelizmus

Cieľom iniciatívy „Politika súdržnosti pre rovnosť regiónov a trvalá udržateľnosť regionálnych kultúr“ je snaha, aby EÚ venovala osobitnú pozornosť regiónom s národnostnými, etnickými, kultúrnymi, náboženskými alebo jazykovými charakteristikami, ktoré sú odlišné od tých, ktoré majú okolité regióny. Organizátori vyzývajú EK, aby zabezpečila pre takéto regióny rovnosť príležitostí pri prístupe k rôznym fondom EÚ, aby sa udržal rozvoj EÚ a zachovávala sa kultúrna rozmanitosť.

Európska občianska iniciatíva „PRO-NUTRISCORE“ vyzýva eurokomisiu, aby stanovila zjednodušené označovanie potravín Nutriscore na potravinových výrobkoch. To má zaručiť, že spotrebitelia budú mať k dispozícii kvalitné výživové informácie a budú lepšie chrániť svoje zdravie. Cieľom organizátorov je uľahčiť čítanie a pochopenie nutričného označovania výrobkov, povzbudiť odborníkov, aby zlepšili zloženie svojich výrobkov, a harmonizovať informácie o výžive na európskej úrovni zavedením jednotného úradného systému označovania.

Môže vás zaujímať

Loď Crew Dragon sa úspešne vrátila na Zem