Jednou vetou

Európa si pripomenie súčasť svojho dedičstva Európskym dňom jazykov

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Rada Európy (RE) je presvedčená, že jazyková rozmanitosť je cestou k lepšej medzikultúrnej komunikácii a zároveň aj jedným z kľúčových prvkov bohatého kultúrneho dedičstva v Európe. Preto RE podporuje viacjazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy RE si 26. septembra od roku 2001 obyvatelia Starého kontinentu pravidelne pripomínajú Európsky deň jazykov.

V tomto roku sa Európsky deň jazykov koná v Roku európskeho kultúrneho dedičstva. V európskom priestore ovládanie cudzích jazykov pomáha poznávať viac rôzne kultúry, uľahčuje komunikáciu medzi ľuďmi a podporuje dialóg medzi národmi.

Hlavným cieľom Európskeho dňa jazykov naďalej zostáva podnecovať približne 800 miliónov obyvateľov zo 47 členských štátov RE, aby sa bez ohľadu na vek v školách i mimo nich učili cudzie jazyky z profesionálnych alebo osobných dôvodov. Podľa RE predstavuje jazyková rozmanitosť cestu k lepšej medzikultúrnej komunikácii. Zároveň RE podporuje kultúrne dedičstvo a mnohojazyčnosť v celej Európe.

Podľa Európskeho strediska pre moderné jazyky (ECML) v rakúskom meste Graz globalizácia prináša nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už nestačí. Európa sa môže pochváliť jazykovým bohatstvom: používa sa tu viac ako 200 pôvodných európskych jazykov a desiatky regionálnych či menšinových jazykov. Mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z iných kontinentov.

Prvýkrát sa Európsky deň jazykov pripomínal v roku 2001 pri príležitosti Európskeho roka jazykov. Na aktivitách, zorganizovaných s cieľom ukázať ľuďom prednosti ovládania cudzieho jazyka, sa vtedy v 45 európskych štátoch vrátane Slovenska zúčastnili milióny záujemcov.

Británia udelila azyl prvej skupine príslušníkov Bielych prílb

V roku 2001 Rada ministrov RE rozhodol, že Európsky deň jazykov sa bude pripomínať vždy 26. septembra. K jednému z cieľov tohto dňa patrí úsilie zachovať bohatstvo a rozmanitosť jazykov i kultúry v Európe.

Spolu s RE vyvinula pri vzniku Európskeho dňa jazykov iniciatívu aj Európska únia. Pripomínať si jazyky znamená pripomínať si rozmanitosť. Hovoriť cudzím jazykom znamená ísť k príslušníkovi toho národa, odstraňovať rôzne bariéry, naučiť sa chápať ho.

Cudzí jazyk sa môže naučiť každý človek: potrebné sú najmä nadšenie a dobrá vôľa. Zvládnutím jazyka sa človeku otvoria nové okná do ďalšej kultúry, odkryjú sa pred ním nové horizonty. Európska únia rešpektuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť svojich občanov.

Môže vás zaujímať

Kampane Trumpa a Bidena sa stali terčmi hackerov, tvrdí Google