Europarlament žiada dôraznejšie reakcie krajín EÚ na nárast antisemitizmu

Ilustračné foto

Foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes v Bruseli upozornili, že nárast antisemitizmu v EÚ si vyžaduje dôraznejšiu reakciu. Vyzvali na efektívnejšie stíhanie páchateľov a cezhraničnú spoluprácu s tým, že členské štáty EÚ by mali ustanoviť národných koordinátorov na boj proti antisemitizmu. Za dobrý nápad považujú vyučovanie histórie holokaustu na školách.

Nárast antisemitizmu v celej EÚ si podľa europoslancov vyžaduje dôraznejšiu reakciu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré dnes schválil Európsky parlament. Podľa poslancov sú nenávistné prejavy a násilie páchané na príslušníkoch židovskej komunity v Európe nezlučiteľné s hodnotami EÚ.

Členské štáty by preto mali prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich židovských občanov. Parlament vyzval vedúcich politikov vo všetkých krajinách EÚ, aby systematicky a verejne odsudzovali protižidovské vyjadrenia a ustanovili národných koordinátorov pre boj proti antisemitizmu.

Podľa uznesenia EP by rasistický motív mal byť priťažujúcou okolnosťou trestných činov a orgány činné v trestnom konaní by mali postihovať aj antisemitské prejavy na internete.

Poslanci vyzvali na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, a to najmä pri stíhaní teroristických trestných činov. Členské štáty by zároveň mali v rámci svojich policajných síl zriadiť osobitné útvary na boj proti nenávistným trestným činom a na účel účinnejšieho stíhania tejto trestnej činnosti prijať definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA).

Europoslanci odkázali, že aj sprostredkovatelia online služieb, ako sú napríklad internetové vyhľadávače, sociálne médiá či aplikácie, by mali prijať rozhodnejšie opatrenia na boj proti antisemitským nenávistným prejavom.

Do kontextu týchto snáh zapadá aj návrh, aby sa do školských učebných osnov a učebníc dejepisu dostali dejiny holokaustu a židovská história a súčasný život Židov by mali prezentovať komplexne, vyvážene a bez akýchkoľvek foriem antisemitizmu.

Môže vás zaujímať

Lesné požiare v Austrálii si vyžiadali už štyri obete