Jednou vetou

Europoslanci schválil celoeurópske zásady využívania dronov

Ilustračné foto

foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili novelu pravidiel bezpečnosti civilného letectva, ktorá okrem iného zavádza celoúnijné zásady pre prevádzku dronov zamerané na zvýšenie ich bezpečnosti.


Text nariadenia, ktorý je výsledkom rokovaní a dohody poslancov so zástupcami Rady EÚ z novembra 2017, definuje na úrovni EÚ kľúčové zásady týkajúce sa využívania všetkých bezpilotných lietadiel a ich prevádzkovateľov. Cieľom nových predpisov je zaistenie rovnakej úrovne bezpečnosti dronov v celej Únii. Výrobcom by mali zabezpečiť celoúnijnú právnu istotu a predvídateľnosť pri navrhovaní a konštruovaní bezpilotných lietadiel.

Podľa údajov výskumného centra EP rýchlo sa rozvíjajúci sektor dronov vytvorí do roku 2050 viac ako 150.000 nových pracovných miest a za desať rokov by odvetvie mohlo predstavovať desať percent trhu leteckej dopravy EÚ s obratom približne 15 miliárd eur ročne. Drony sa zvyčajne používajú na sledovanie, inšpekciu a fotografovanie.

Mnohé orgány EÚ ich používajú na kontrolu plynovodov a káblov vysokého elektrického napätia, na postrekovanie plodín, pátracie a záchranárske aktivity, kontrolu hraníc či monitorovanie lesných požiarov.

Taliansko s Nemeckom predložia spoločný plán na ochranu hraníc EÚ

V súčasnosti je využívanie dronov, ktorých hmotnosť nepresiahne 150 kilogramov, regulovaná iba na úrovni členských štátov, pričom rôznorodosť vnútroštátnych predpisov v oblasti dizajnu či bezpečnosti dronov brzdí rozvoj trhu s bezpilotnými lietadlami v EÚ.

Poslanci presadili, aby bezpečnosť dronov mali na pamäti už dizajnéri. Tí musia zabezpečiť, aby konštrukcia dronu neohrozovala ľudí. Bezpilotné lietadlá by mali byť vybavené istými prvkami a funkciami – napríklad systémom zabraňujúcim zrážkam či systémom automatizovaného pristávania v prípade straty kontaktu či kontroly nad strojom.

Prevádzkovatelia sa budú musieť oboznámiť so všetkými pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú, a budú zodpovední za bezpečnú prevádzku dronu, teda za neohrozenie verejnosti či iných objektov vo vzduchu. Prevádzkovatelia väčších dronov, ktoré môžu v prípade zrážky spôsobiť ľuďom zranenie, by mali byť zaregistrovaní vo vnútroštátnych registroch a ich stroje na účely ľahšej identifikácie označené.

Slovensko v posledných dňoch čelí útokom hekerov

Európska komisia by mala na základe týchto kľúčových zásad vypracovať detailnejšie celoúnijné pravidlá. Tie by mali zadefinovať obmedzenia maximálnej prevádzkovej vzdialenosti či nadmorskej výšky a určiť, ktoré drony by mali na základe rizík spojených s ich využívaním podliehať certifikácií. Budúce pravidlá tiež vymedzia, ktorí operátori budú musieť byť zaškolení a zaregistrovaní a ktoré drony budú mať dodatočné bezpečnostné prvky v povinnej výbave.

„Nový regulačný rámec týkajúci sa civilného používania leteckých lietadiel je skutočným míľnikom. Je dôležité, aby boli európske pravidlá flexibilné a pripravené na budúcnosť, aby nebránili technologickému vývoju v inovatívnom európskom leteckom odvetví,“ uviedol holandský poslanec Matthijs van Miltenburg z Výboru EP pre dopravu, ktorý je tieňovým spravodajcom tohto uznesenia.

Merkelová a šéfka MMF varujú pred protekcionizmom, obavy smerovali k Trumpovi

Nariadenie, ktoré schválil EP, prináša okrem spoločných zásad využívania dronov aj novelizáciu pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva. Cieľom sú moderné, primerané a na rizikách založené právne predpisy, ktoré pomôžu udržať vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy v EÚ aj pri očakávanom náraste jej intenzity v nasledujúcich rokoch.

Pozmenené pravidlá posilňujú spoluprácu medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a vnútroštátnymi orgánmi, napríklad v prípade letov nad konfliktnými zónami. Schválený text tiež poveruje eurokomisiu vypracovaním štandardov pre získavanie údajov z letových zapisovačov v reálnom čase s cieľom urýchliť poskytnutie pomoci v prípade núdze.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia