Jednou vetou

Europoslanci schválili zriadenie Európskeho zboru solidarity

Európsky parlament

foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok veľkou väčšinou hlasov schválili zriadenie Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom prinesie nové možnosti dobrovoľníckej práce v EÚ.

Iniciatívu, ktorú ohlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker ešte vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2016, podporilo 519 poslancov, 132 bolo proti a sa 32 zdržalo.

Spravodajkyňa uznesenia, nemecká europoslankyňa Helga Trüpelová, uviedla, že Európsky zbor solidarity je najrozsiahlejší dobrovoľnícky program pre mladých ľudí v Európe. „Mal by posilňovať solidaritu, otvárať mladým ľuďom nové perspektívy rozvoja a poskytovať podporu komunitám v rámci EÚ aj mimo nej,“ povedala Trüpelová.

Žitňanská v EP presadila správu o začlenení dlhodobo chorých zamestnancov

Mladí ľudia sa v rámci Európskeho zboru solidarity môžu zúčastňovať na širokej škále dobrovoľníckej komunitnej práce zameranej na pomoc v oblastiach vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia, predchádzania prírodným katastrofám, distribúcie potravín a nepotravinových výrobkov či integrácie migrantov a žiadateľov o azyl.

EÚ zo svojho rozpočtu na tento účel na roky 2018-2020 vyčlení vyše 375 miliónov eur. Deväťdesiat percent tejto sumy dostanú dobrovoľníci, desať percent sa vynaloží na takzvanú pracovnú zložku programu. Európska komisia navrhla, aby sa na Európsky zbor solidarity v budúcom sedemročnom rozpočte (2021-2027) vyčlenila suma 1,26 miliardy eur.

Počas Európskeho týždňa mobility bude zľava v autobusoch

Prostredníctvom Európskeho zboru solidarity môžu mladí ľudia prejaviť záujem o činnosti vykonávané registrovanými organizáciami. Možnosť zaregistrovať sa majú na viacjazyčnom interaktívnom webovom portáli. Od spustenia iniciatívy v roku 2016 sa stihlo zaregistrovať viac ako 70.000 mladých ľudí a takmer 7000 osôb sa už zúčastňuje na aktivitách súvisiacich so sociálnou inklúziou, integráciou migrantov, podporou miestnych komunít, rozvojom kultúrneho dedičstva či vzdelávaním.

Registrácia je otvorená pre mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 17 rokov, v čase začiatku dobrovoľníckej práce však musia mať aspoň 18 a nie viac ako 30 rokov.

Imrecze sa chce pre podvody s clami stretnúť s predstaviteľmi OLAF-u

Podľa poslancov EP by sa Európsky zbor solidarity mal viac otvoriť mladým ľuďom s obmedzenými možnosťami a príležitosťami, napríklad osobám so zdravotným postihnutím, mládeži z izolovaných alebo marginalizovaných komunít, ako aj ľuďom s poruchami učenia či zdravotnými problémami.

EP zároveň zdôraznil potrebu zabrániť prípadnému zneužívaniu mladých ľudí na neplatenú prácu pokiaľ existuje kvalitná platená alternatíva a preto poslanci presadili jasné odlíšenie dobrovoľníckej činnosti od platenej práce. Trvanie dobrovoľníckej práce bude obmedzené na dvanásť mesiacov, dĺžka stáže sa bude pohybovať v rozmedzí dvoch a šiestich mesiacov a pracovná zmluva bude pokrývať minimálne obdobie troch mesiacov.

Môže vás zaujímať

TALIANSKO: Rím aj Vatikán otvárajú najväčšie turistické atrakcie