Jednou vetou

Európska iniciatíva občanov o ochrane vody vyústila do legislatívnych zmien

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) vo štvrtok predložila návrh na revíziu európskej legislatívy, ktorá zlepší nielen kvalitu pitnej vody a prístup k nej, ale aj informácie pre občanov. Ide o prvý úspech jednej z európskych iniciatív občanov, ktorá získala súhlas EK aj Európskeho parlamentu a pretaví sa do konkrétnej legislatívnej podoby.

Organizátorom občianskej iniciatívy Right2Water (Právo na vodu) sa podarilo zozbierať 1,6 milióna podpisov. Cieľom iniciatívy bolo zlepšiť prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov a posilniť postavenie spotrebiteľov. A to tak, že sa zabezpečí, aby dodávatelia vody poskytovali jasnejšie informácie o spotrebe vody, štruktúre cien za vodu, ako aj o cene za liter vody, na základe čoho bude možné porovnať jej cenu oproti cene balenej vody.

Komisia zdôraznila, že sa tým prispeje aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, medzi ktoré patrí pokles zbytočného používania plastov a obmedzenie tzv. uhlíkovej stopy EÚ, ako aj cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Efektívne riešenie problémov s pitnou vodou

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans upozornil, že Európania chcú konkrétne opatrenia vedúce k zaručeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode, čo podľa jeho slov exekutíva EÚ zohľadnila, vykonala dôkladnú analýzu existujúcej legislatívy a nakoniec navrhla jej modernizáciu.

Komisia pripomenula, že väčšina ľudí žijúcich v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, čo treba zachovať aj pre budúcnosť. Úpravou legislatívy chce podporiť prechod na obehové hospodárstvo a „donútiť“ členské štáty, aby riešili problém s pitnou vodou efektívne, čo má zaručiť pokles spotreby energie a zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou. Členské štáty musia umožniť lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to najmä zraniteľným a okrajovým skupinám, ktoré k nej v súčasnosti majú sťažený prístup.

Vďaka informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste bydliska občanov sa má zvýšiť ich dôvera k vode z vodovodu. Nové opatrenia podľa odhadov znížia výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody zo štyroch na menej ako jedno percento. Zároveň – s odkazom väčšiu konzumáciu vody z vodovodu – táto právna úprava podporuje stratégiu EÚ pre plasty, ktorá bola prijatá v januári tohto roka.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia