Jednou vetou

Európska komisia vyzvala 16 krajín EÚ, aby zaviedli smernicu o boji proti terorizmu

Ilustračné foto

foto: TASR

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla zaslať oficiálne oznámenia 16 členským štátom kvôli tomu, že nedodržali termín na implementáciu nových celoeurópskych pravidiel boja proti terorizmu.

Exekutíva EÚ upozornila Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litvu, Luxembursko, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko, že nestihli implementovať ustanovenia smernice EÚ č. 2017/541 zameranej na boj proti terorizmu do svojej vnútroštátnej legislatívy.

Komisia pripomenula, že uvedená smernica je kľúčovým prvkom boja EÚ proti terorizmu – zavádza kriminalizáciu a sankcionovanie trestných činov súvisiacich s terorizmom, ako je napríklad vycestovanie do zahraničia za účelom spáchania teroristického trestného činu, pohyb v rámci EÚ kvôli takýmto aktivitám, výcvik na účely terorizmu či financovanie aktivít spojených s terorizmom.

Mayová uvítala deklaráciu o budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ

Nový zákon okrem toho stanovuje osobitné ustanovenia pre obete terorizmu, ktoré by mali zabezpečený prístup k spoľahlivým informáciám a tiež k profesionálnym a špecializovaným podporným službám nielen bezprostredne po útoku, ale tak dlho, ako to bude potrebné.

Členské štáty EÚ mali povinnosť oznámiť EK do 8. septembra 2018, že nadobudli účinnosť vnútroštátne opatrenia vedúce k súladu s touto smernicou. Tie členské krajiny, ktoré tak neurobili, majú dva mesiace na plné zavedenie nových pravidiel do svojej národnej legislatívy. Ak tak neurobia, eurokomisia môže zvážiť právne kroky v podobe zaslania odôvodnených stanovísk.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia