Jednou vetou

Európsky ekologický dohovor bude stáť členské krajiny EÚ stovky miliárd eur

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Európsky ekologický dohovor, ktorý v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania finančných zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatickej zmeny, zabránenie strate biodiverzity a zníženie znečisťovania životného prostredia.

Generálny advokát radí, aby sa súd EÚ nezaoberal slovinsko-chorvátskym sporom

Plán exekutívy EÚ opisuje aj nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu európskeho hospodárstva, lebo tzv. „zelená dohoda“ sa týka všetkých hospodárskych odvetví.

S cieľom začleniť do legislatívy EÚ politickú ambíciu, aby sa stal z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent, chce nová eurokomisia do 100 dní od svojho nástupu do funkcie predstaviť prvý právny predpis na svete v oblasti klímy.

Komisia s cieľom naplniť ambície v oblasti klímy a životného prostredia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity s výhľadom do roku 2030, novú priemyselnú stratégiu, akčný plán pre obehové hospodárstvo, stratégiu s názvom „z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a tiež návrhy, ktoré by mali viesť k Európe ako regiónu bez znečisťovania.

Rusko bude vysielať Sluhu národa v hlavnej úlohe s ukrajinským prezidentom

Na splnenie týchto cieľov však budú potrebné značné investície. Podľa údajov EK si bude dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo predstavuje 1,5 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2018.

Komisia už začiatkom roka 2020 predloží investičný plán pre „udržateľnú Európu“, ktorý pomôže uspokojiť požadované investície.

Najmenej 25 percent dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka (EIB), ktorá je vnímaná ako európska klimatická banka.

Snahou EK je do financovania ekologickej transformácie zapojiť aj súkromný sektor, a preto exekutíva EÚ v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania.

Von der Leyenová a Timmermans predstavili Európsky ekologický dohovor

Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu (v hodnote zhruba 100 miliárd eur) sa budú podporovať tie regióny, ktoré sú do veľkej miery závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami oxidu uhličitého.

Bude poskytovať podporu tým občanom, ktorí budú počas transformácie najzraniteľnejší, a to tak, že im poskytne prístup k rekvalifikačným programom a pracovným príležitostiam v nových hospodárskych odvetviach.

Komisia okrem toho v marci 2020 spustí takzvanú „Klimatickú dohodu“ s cieľom umožniť občanom EÚ vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení pre účinnejší boj proti klimatickej zmene.

Okrem toho bude EÚ aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a bude podporovať „zelenú diplomaciu“.

Producentovi Weinsteinovi zvýšili kauciu z jedného na päť miliónov dolárov

Znamená to, že Únia prostredníctvom skupín G7, G20, medzinárodných dohovorov a bilaterálnych vzťahov bude presviedčať ostatné krajiny, aby zintenzívnili svoje ekologické úsilie, bude využívať svoju obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii na ekologickejšiu spoločnosť.

Po predstavení Európskeho ekologického dohovoru Európska komisia vyzýva Európsky parlament a Európsku radu, aby podporili jej odhodlanie pre zmenu európskeho hospodárstva a ochranu životné prostredia a pomohli jej pri realizácii týchto ambícií.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia