Jednou vetou

Európsky týždeň mládeže má v roku 2019 heslo Demokracia a ja

Ilustračné foto

Foto: TASR

V poradí už deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže sa koná vo všetkých členských krajinách Európskej únie od 29. apríla do 5. mája. Tento rok sa uskutočňuje pod heslom "Demokracia a ja".

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že Európsky týždeň mládeže sa koná každé dva roky a je zameraný na podporu aktivít pre mladých ľudí prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých európskych krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+.

Súbežne s aktivitami, ktoré budú prebiehať počas celého týždňa vo všetkých zúčastnených krajinách, sa v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla uskutočnia hlavné podujatia, na ktorých sa zúčastnia stovky mladých ľudí.

Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú od 23. do 26. mája, sa hlavná časť rozhovorov počas tohtoročného Európskeho týždňa mládeže zameria na to, ako môžu mladí ľudia aktívne pôsobiť vo svojich komunitách a ovplyvňovať demokratické rozhodnutia.

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics bude 30. apríla diskutovať s mladými ľuďmi v rámci akcie „Dialóg s občanmi“ a povedie aj hlavnú debatu v Európskom parlamente v Bruseli. Na tej bude vyše 800 mladých ľudí diskutovať o demokratickej účasti na voľbách, ale aj o vplyve Európskeho zboru solidarity na mladých ľudí, mimovládne organizácie a miestne komunity.

RÚZ: Sociálne balíčky sú prijímané narýchlo, problémom je aj vzdelávanie

Navracsics v tejto súvislosti ocenil generáciu mladých Európanov, ktorí sú aktívni, odhodlaní a pripravení podporiť ostatných. Pripomenul, že do Európskeho zboru solidarity sa doteraz zaregistrovalo takmer 125.000 mladých ľudí, čo svedčí o ich vôli angažovať sa v spoločnosti. „Z posledných výsledkov prieskumu Eurobarometra týkajúceho sa mládeže vyplýva, že traja zo štyroch mladých ľudí sa aktívne zapájajú do nejakej formy občianskej činnosti, či už ide o účasť na voľbách, členstvo v hnutí, podpísanie online petície alebo dobrovoľnú činnosť. Som na nich hrdý a chcem ich vyzvať, aby počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu vyzvali na účasť svojich rovesníkov a vyjadrili tak svoj názor na to, aká by mala byť ich budúcnosť,“ uviedol komisár.

Z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré boli zverejnené v pondelok, vyplýva, že pre viac ako dve tretiny mladých ľudí (67 percent) by hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ako druhú a tretiu prioritu určili zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy vrátane voľného pohybu študentov, učňov a žiakov (56 percent) a boj proti chudobe, hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (56 percent). Okrem toho 72 percent opýtaných mladých ľudí uviedlo, že od chvíle, keď mohli voliť, až do dnešného dňa hlasovali na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Prieskum sa uskutočnil v marci 2019 a zúčastnilo sa na ňom približne 11.000 mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov.

Môže vás zaujímať

Po štyroch mesiacoch otvárajú múzeum Louvre