Jednou vetou

Fínsko vykompenzuje lety počas predsedníctva projektami na zníženie emisií CO2

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Fínsko vykompenzuje emisie spôsobené leteckou dopravou počas nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ. Vo štvrtok to pred delegáciou európskych novinárov potvrdila fínska ministerka pre životné prostredie a zmenu klímy Krista Mikkonenová.

Ministerka spresnila, že tento cieľ jej krajina chce dosiahnuť financovaním štyroch projektov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov vo viacerých rozvojových krajinách sveta (Honduras, Laos, Uganda, Vietnam). Suma použitá na kompenzáciu emisií bude predstavovať približne 500.000 eur.

FOTO: Ikonická Barcelona. Pozrite sa, ako vyzerá v lete!

Mikkonenová potvrdila, že v oblasti životného prostredia bude Fínsko na európskej úrovni presadzovať ciele trvalo udržateľného rozvoja, ochranu biodiverzity, rozvoj obehovej ekonomiky a v klimatickej politike sa pokúsi získať súhlas všetkých členských krajín na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050.

Zatiaľ sa tri krajiny tomuto dátumu bránia, Mikkonenová však upozornila, že aj Poliaci, aj Česi, aj Maďari si uvedomujú závažnosť tejto témy, majú však svoje špecifické obavy, kde im chce EÚ vyjsť v ústrety. Fínsko ich chce presviedčať častejšími rokovaniami, aj bilaterálne, a tiež sektorovými rokovaniami cez aspekty energetiky či financovania.

Ministerka zároveň potvrdila, že Fínsko chce na domácej úrovni ambiciózny cieľ uhlíkovej neutrality dosiahnuť už v roku 2035. Spresnila, že už predošlá vláda si nechala vyhotoviť podrobné štúdie s vplyvom chystaných reforiem, vrátane daňovej, na jednotlivé odvetvia, ako sú doprava či energetika, a súčasná vláda v tomto projekte pokračuje.

„Spoliehame sa pravdaže aj na nové technológie, ktoré sa rýchlo vyvíjajú,“ uviedla s odkazom na fakt, že tieto technológie by mali napomôcť plánom, že prechod na bezuhlíkovú ekonomiku bude nákladovo prijateľný a aj sociálne únosný.

Severoatlantická aliancia prijala svoju prvú vesmírnu politiku

Mikkonenová s odkazom na kompenzácie za emisie spôsobené letmi do Fínska a z neho počas predsedníctva priznala, že nie je možné zastaviť letecké presuny, ale v snahe reagovať na zmenu klímy našli spôsob, ako to vykompenzovať v podobe konkrétnych opatrení, ktoré budú mať „skutočný a trvalý účinok“.

Túto iniciatívu potvrdil aj nový fínsky premiér Antti Rinne, ktorý priznal, že Helsinki chcú touto cestou upriamiť pozornosť na klimatické dôsledky stretnutí štátnikov a možno aj založiť novú tradíciu.

Emisie budú kompenzované nákupom a zrušením kreditov známych ako certifikované zníženia emisií (CER), ktoré vytvoria podporované projekty spĺňajúce medzinárodné normy kvality a osvedčené postupy.

Fínska strana odhadla, že použitá letecká doprava počas predsedníctva vytvorí okolo 18.000 ton emisií oxidu uhličitého. Zrušenie jednej jednotky CER vykompenzuje emisie rovnajúce sa jednej tone emisií CO2. Vláda zdroje na tento účel vyčlení aj z ušetrených peňazí na dary pre návštevníkov a novinárov, ktorí prídu do krajiny kvôli podujatiam fínskeho predsedníctva.

Loď Sea-Watch s migrantmi je stále pri pobreží Lampedusy, EK vyzýva na pomoc

V praktickej rovine Fínsko finančne podporí projekt na zavedenie efektívnejších varných kachlí pre domácnosti a malé podniky v Hondurase, čo má ušetriť výrub lesov a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Projekt vo Vietname zníži emisie metánu spôsobené spracovaním komunálneho odpadu a podporí obehové hospodárstvo.

Projekt v Ugande sa zameriava na poskytovanie bezpečnej pitnej vody bez potreby jej prevárania, čo má zabrániť zbytočnému odlesňovaniu v podobe zháňania paliva na oheň. Projekt v Laose podporí výrobu čistej a obnoviteľnej energie, ktorá čiastočne nahradí fosílne palivá pri výrobe elektriny a zároveň vytvorí nové pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.

Fínsko chce v priebehu predsedníctva sledovať množstvo emisií spôsobených leteckou prepravou využívanou pri podujatiach predsedníctva a aktualizovať odhady nákladov na kompenzácie týchto emisií.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia