Jednou vetou

ILO: Každý štvrtý otrok na svete je dieťa

Ilustračné foto

Pixabay.com

Otroctvo nie je len pozostatok minulosti, ale predstavuje i smutnú realitu súčasnosti. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je vyše 40 miliónov ľudí na svete obeťami nútenej práce.

 Ako ďalej informovala Organizácia Spojených národov (OSN), moderné otroctvo je termín zastrešujúci niekoľko praktík. Spadá doň napríklad: nútená práca, vykonávanie rôznych služieb ako náhrada za splatenie dlhu, nútené manželstvo či pašovanie ľudí. OSN o tom na svojom webe informovala pri príležitosti Medzinárodného dňa zrušenia otroctva, ktorý pripadá na 2. decembra.

Podľa ILO je vyše 150 miliónov detí na svete nútených pracovať. Znamená to, že takto pracuje viac než jedno dieťa z desiatich. Každý štvrtý otrok na svete je dieťa. Z 24,9 milióna osôb vykonávajúcich nútenú prácu je 16 miliónov vykorisťovaných v súkromnom sektore, napríklad ako služobníctvo, či na stavbách v poľnohospodárstve. Ďalších 4,8 milióna osôb sa stalo obeťami sexuálneho zneužívania a štyrom miliónom ľudí uložili nútenú prácu verejné orgány. Ženy a dievčatá sú disproporčne postihnuté nútenou prácou; 99 percent z nich je obeťou sexuálneho priemyslu a 58 percent nútene pracuje v ďalších odvetviach hospodárstva.

Dánska lodiarska spoločnosť chce použiť odpadový rastlinný olej ako palivo

Medzinárodný deň zrušenia otroctva je spomienkou na prijatie Dohovoru o potláčaní a zrušení obchodu s ľuďmi a využívaní prostitúcie iných. Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor v rezolúcii A/RES/317(IV)  2. decembra 1949.

Cieľom tohto dňa je odstrániť súčasné formy otroctva, akými sú napríklad aj pašovanie ľudí, sexuálne zneužívanie, detská práca, nútené sobáše či verbovanie detí do ozbrojených konfliktov.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia