Jednou vetou

Máme medzinárodný deň rodiny. Viete, kedy sa bude oslavovať?

Rodina

foto: Pixabay

Rodiny a inkluzívna spoločnosť - to je téma, ktorú v roku 2018 zvolila Organizácia Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Pripadá na 15. mája a odráža význam, ktorý svetové spoločenstvo pripisuje rodine ako základnej bunke spoločnosti.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 20. septembra 1993 v rezolúcii A/RES/47/237 rozhodlo, že 15. máj sa bude každý rok sláviť ako Medzinárodný deň rodiny.

Rodina ako základ spoločnosti

V tomto roku OSN dáva do pozornosti otázky týkajúce sa úlohy rodiny a štátnej rodinnej politiky v súlade s dosiahnutím 16. cieľa udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa mier, spravodlivosť a silné inštitúcie. Lídri celého sveta sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom samite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu ako takú. Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednomyseľne prijalo 193 štátov, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj, pri ktorom sa myslí na všetkých obyvateľov planéty.

Prečítajte si tiež: V nedeľu si spomeňte na najdôležitejšiu ženu vo vašom živote

Medzinárodný deň rodiny sa stal pre jednotlivé vlády príležitosťou, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou vo svojej krajine. Je to aj možnosť lepšie spoznať problematiku týkajúcu sa rodiny, rovnako aj sociálne, ekonomické a demografické problémy, ktoré sa priamo týkajú rodín.

Rozličné aktivity s tematikou rodiny

Medzi aktivity Medzinárodného dňa rodiny patria napríklad tvorivé dielne, prednášky, osobitné programy v rozhlase či televíziách, ale aj kultúrne programy s tematikou rodiny, uvádza ďalej OSN.

K Medzinárodnému dňu rodiny sa podujatiami tradične pripájali aj mestá na Slovensku.

VZ OSN v rezolúcii 44/82 z 9. decembra 1989 vyhlásilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny. Vtedy sa podujatia konali na tému „Rodiny: zdroje a zodpovednosť v meniacom sa svete“.

Čítajte viac: Smutné štatistiky – agresia v rodinách narastá

Vlády, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkvi i ďalší aktivisti, zasadzujúci sa za klasický model rodiny, majú 15. mája príležitosť, aby pripravili podujatia s cieľom informovať o funkciách, ktoré plní, prípadne má plniť rodina. Tento deň poskytuje možnosť lepšie pochopiť, ako ekonomické, sociálne, demografické a kultúrne procesy ovplyvňujú rodinu.

Od konca 80. rokov 20. storočia aj na Slovensku pribudli dovtedy málo vídané javy, ako sú osoby žijúce bez trvalého partnera, bezdetné páry, či prvé pôrody žien vo vyššom veku.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia