Jednou vetou

Nemecko musí čo najskôr prijať rozsudok súdu EÚ o zrušení mýta na diaľniciach

Ilustračné foto

Foto: TASR

Súdny dvor Európskej únie v utorok oznámi, že uznal sťažnosť Rakúska, ktoré spochybnilo pripravované mýto pre osobné automobily na diaľniciach v Nemecku. Súdna inštitúcia z Luxemburgu upozornila, že chystané opatrenie diskriminuje majiteľov motorových vozidiel zo zahraničia a je v rozpore s legislatívou EÚ.

Podľa rozhodnutia súdu poplatok by bol diskriminačný, pretože ekonomická záťaž by v praxi spočívala výlučne na majiteľoch a vodičoch vozidiel registrovaných v iných členských štátoch Únie.

Nemecko plánovalo začať vyberať mýto od motoristov, vrátane tých zahraničných, od októbra 2020. Federálna vláda sa pre zavedenie poplatku rozhodla v roku 2015, pričom príjmy z mýta pre osobné vozidlá by boli v plnej výške určené na financovanie cestnej infraštruktúry. Výška mýta mala byť určená podľa zdvihového objemu motora, používanej pohonnej látky a emisnej triedy vozidla. Príslušný právny rámec bol už pripravený.

Irán je trikrát väčší než Irak, pripomína nemecký denník

Spôsob platby mýtneho sa však mal líšil podľa toho, či je vozidlo zaregistrované v Nemecku, alebo v zahraničí. V prípade vozidiel registrovaných v Nemecku by bol poplatok vo forme ročnej paušálnej platby (maximálne 130 eur), čo však malo byť pre nemeckých vodičov vykompenzované oslobodením od poplatkov cestnej dane. Na druhej strane majitelia áut zaregistrovaných v zahraničí by nemali žiadnu náhradu za diaľničné mýto v Nemecku – vineta by cudzincov stála 2,5 až 25 eur na desať dní, 7 až 50 eur na dva mesiace a 130 eur na jeden rok.

A práve tento rozdiel v prístupe k vodičom na základe štátnej príslušnosti je podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ diskriminačný. Súd upozornil, že Nemecko nepreukázalo, že kompenzácia pre nemeckých vodičov je adekvátna a tiež nebolo schopné vysvetliť, ako by mohol byť uvedený diskriminačný prístup ospravedlnený dôvodmi súvisiacimi s ochranou životného prostredia.

Salvini pohrozil, že bude pokutovať loď nemeckej charity

Pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, súd skonštatoval, že sporné opatrenia môžu predstavovať prekážku prístupu tovaru pochádzajúceho z iných členských štátov na nemecký trh. Poplatok za používanie infraštruktúry, ktorému v skutočnosti podliehajú len vozidlá, ktoré prepravujú tento tovar, môže totiž zvýšiť prepravné náklady a tým aj cenu tohto tovaru, čo má vplyv na jeho konkurencieschopnosť.

V súvislosti so slobodným poskytovaním služieb, súd upozornil, že sporné opatrenia môžu brániť prístupu poskytovateľov a príjemcov služieb s pôvodom v inom členskom štáte na nemecký trh. Poplatok za používanie infraštruktúry môže totiž v dôsledku daňovej úľavy na daň z motorových vozidiel zvýšiť buď cenu služieb poskytovaných týmito poskytovateľmi v Nemecku, alebo náklady týchto príjemcov na cestovanie do tohto členského štátu s cieľom využiť určitú službu.

Nemecko sa musí čo najskôr podriadiť rozsudku Súdneho dvora EÚ, ináč sa vystaví riziku finančných sankcií.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia