Jednou vetou

Pápež označil kňazov zneužívajúcich deti za „nástroj satana“

Pápež František

foto: TASR/AP, archívne

Pápež František prirovnal v nedeľu sexuálne zneužívanie detí k obetovaniu ľudí. Urobil tak na záver štvordňového summitu predsedov biskupských konferencií z celého sveta venovaného prevencii pohlavného zneužívania duchovnými a ochrane detí, ktorý sa konal vo Vatikáne.

 „Naša práca nám opäť raz pripomína, že mor sexuálneho zneužívania maloletých jea z historického hľadiska vždy bol — rozšíreným javom vo všetkých kultúrach a spoločnostiach. Pripomína mi to kruté náboženské praktiky… obetovania ľudských bytostí, neraz detí, pri pohanských obradoch,“ povedal pápež na záver konferencie, ktorú otvoril výzvou na realizáciu „konkrétnych krokov“ v boji proti zneužívaniu detí kňazmi.

Pápež zverejnil zoznam s 21 bodmi na boj proti pedofílii

Kňazov, ktorí zneužívajú deti, označil pápež František za „nástroj satana“ a povedal, že prípady zneužívania, ktoré sa týkajú detí, „nemožno ničím ospravedlniť“. Pápež František zvolal viac ako 100 predsedov biskupských konferencií z celého sveta na krízový summit o zneužívaní detí v rámci cirkvi, počas ktorého zazneli aj svedecké výpovede samotných obetí.

Môže vás zaujímať

Karnevalový sprievod v Riu odložili na neurčito