Jednou vetou

Popri nariadení GDPR začala platiť aj smernica o záznamoch cestujúcich

Ilustračné foto

TASR/AP

Smernica EÚ upravujúca využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (PNR) vstúpila do realizačnej fázy v piatok, teda v rovnaký deň, ako všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Podľa Európskej komisie je smernica PNR kľúčovým prvkom bezpečnostných právnych predpisov Európskej únie. Má za cieľ lepšie identifikovať cestujúcich teroristov a hľadaných zločincov a tiež monitorovať zločinecké siete.
Platnosť nadobudla 24. mája 2016 a členské štáty Únie mali odvtedy dva roky na jej zavedenie do vnútroštátnych predpisov.

„Zavedením nových pravidiel EÚ o používaní údajov osobných záznamov o cestujúcich sme urobili ďalší krok k odstráneniu dôležitých bezpečnostných nedostatkov. Poskytli sme ďalší nástroj na efektívnejšie identifikovanie a zastavenie zločincov a teroristov, pomáhame pri budovaní Európy odolnejšej voči bezpečnostným hrozbám…,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku eurokomisára pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitrisa Avramopulosa a komisára pre bezpečnostnú úniu Juliana Kinga.

ENISA: Nariadenie GDPR je medzníkom v ochrane osobných údajov a súkromia

V praxi má smernica PNR pomáhať lepšie identifikovať osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre spoločnosť, identifikovať ich cestovné návyky a spôsoby cestovania.

Ustanovenia smernice sa od 25. mája 2018 stávajú súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ. Členské štáty sú povinné zhromažďovať a spracovávať údaje o cestujúcich v leteckej doprave na medzinárodných trasách, ktorí vstupujú do EÚ alebo odlietajú z priestoru EÚ. Tieto opatrenia majú pomôcť v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi či pašovanie drog.

Nie všetkým členským krajinám sa podarilo včas implementovať smernicu o PNR, pričom eurokomisia môže využiť dostupné právne prostriedky a právomoci, aby zakročila. Nové pravidlá nepredstavujú pre cestujúcich žiadne dodatočné byrokratické zaťaženie a osobnými údajmi leteckých pasažierov sa bude zaobchádzať na základe najprísnejších noriem na ochranu údajov, ubezpečila Európska komisia.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia