Jednou vetou

Priemerný vek prvorodičiek v EÚ je 29 rokov

Najmladšie rodičky sú Bulharky, najstaršie Talianky

foto: eurostat

V roku 2016 sa v Európskej únii narodilo viac ako 5 miliónov detí. Najmladšie prvorodičky boli v Bulharsku, najstaršie v Taliansku. Čo všetko zistil Eurostat nájdete v článku.

Ďalšie fakty o pôrodnosti:

  • V roku 2016 sa v Európskej únii narodilo 5,148 milióna detí v porovnaní s 5,103 mil. v roku 2015.
  • Približne 5 % prvorodených detí v EÚ v roku 2016 sa narodilo ženám mladším ako 20 rokov (maloleté matky) a približne 3 % ženám vo veku 40 rokov a viac.
  • Z celkového počtu 5,148 milióna pôrodov v EÚ išlo v takmer každom piatom prípade (spolu takmer 930 000 prípadov) o narodenie tretieho alebo ďalšieho dieťaťa.
  • Úhrnná plodnosť v EÚ bola na úrovni 1,6 živonarodeného dieťaťa na ženu. V jednotlivých členských štátoch dosahovala rôzne hodnoty, od 1,34 v Španielsku a Taliansku po 1,92 vo Francúzsku.

Tieto informácie pochádzajú z nedávno uverejnených údajov Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie. Ukazovatele týkajúce sa plodnosti uvedené v tejto tlačovej správe zobrazujú len malú časť z veľkého množstva demografických údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke Eurostatu.

Úhrnná plodnosť najvyššia vo Francúzsku a Švédsku

Najvyššiu mieru úhrnnej plodnosti v EÚ v roku 2016 zaznamenali vo Francúzsku (1,92 živonarodeného dieťaťa na ženu) a Švédsku (1,85). Za nimi nasledovalo Írsko (1,81), Dánsko a Spojené kráľovstvo (1,79). Naopak, najnižšie miery plodnosti boli zaznamenané v Španielsku a Taliansku (v oboch krajinách 1,34 živonarodeného dieťaťa na ženu), Portugalsku (1,36), na Cypre a Malte (1,37), v Grécku (1,38) a Poľsku (1,39).

Úhrnná plodnosť v roku 2016

Najmladšie prvorodičky boli v Bulharsku, Rumunsku a Lotyšsku, najstaršie v Taliansku a Španielsku

Priemerný vek prvorodičiek v jednotlivých členských štátoch EÚ v roku 2016 sa rôznil. Najnižší priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa zaznamenali v Bulharsku (26 rokov). Za ním nasledovalo Rumunsko (26,4), Lotyšsko (26,8), Slovensko (27), Poľsko (27,2) a Litva (27,3). Naopak, vek matky pri narodení prvého dieťaťa bol vyšší ako 30 rokov v Taliansku (31 rokov), Španielsku (30,8), Luxembursku (30,5), Grécku (30,3) a Írsku (30,1).

Približne 14 % prvorodených detí v Bulharsku a Rumunsku sa narodilo matkám v tínedžerskom veku

Najvyšší podiel prvorodičiek v tínedžerskom veku (mladšie ako 20 rokov) bol v Rumunsku (14,2 % z celkového počtu narodení prvého dieťaťa v roku 2016), Bulharsku (13,6 %) a Maďarsku (10,8 %). Za nimi nasleduje Slovensko (9,9 %), Litva (6,3 %), Spojené kráľovstvo (6,2 %) a Lotyšsko (6,1 %). Najmenej maloletých prvorodičiek mali v Slovinsku (1,6 %), Taliansku (1,7 %), Holandsku (1,8 %), Dánsku a Švédsku (1,9 %), ako aj v Luxembursku (2,2 %).

Naopak, najvyšší podiel prvorodičiek vo veku 40 rokov a viac bol v Taliansku (7,2 % z celkového počtu narodení prvého dieťaťa v roku 2016), Španielsku (6,6 %), Grécku (5,3 %), Luxembursku (4,8 %) a Írsku (4,3 %).

Jeden z desiatich pôrodov vo Fínsku sa týkal matiek, ktoré majú už aspoň tri deti

Vo viac ako 80 % pôrodov v EÚ išlo o narodenie prvého a druhého dieťaťa. 12,2 % prípadov sa týkalo narodenia tretieho dieťaťa a v 5,9 % prípadoch išlo o štvrté alebo ďalšie dieťa v poradí.

Najvyšší podiel matiek, ktoré porodili svoje štvrté alebo ďalšie dieťa, bol vo Fínsku (10,1 %), v Írsku (9 %), Spojenom kráľovstve (8,5 %), na Slovensku (8,1 %), v Rumunsku (7,7 %) a Belgicku (7,6 %).

Eurostat

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia