Jednou vetou

Šefčovič čelil v EP otázkam spojeným s byrokraciou a tvorbou legislatívy EÚ

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič prichádza na vypočúvanie v Európskom parlamente 30. septembra 2019.

foto: TASR/AP

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v pondelok popoludní vo svojom úvodnom 15-minútovom prejave v rámci verejného vypočúvania v Európskom parlamente (EP), po anglicky a v závere aj po francúzsky, prezentoval svoje predstavy o tom, ako chce riadiť portfólio, ktoré mu pridelila Ursula von der Leyenová.

Šefčovič bol poverený riadením agendy medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu. Proces vypočúvania viedol predseda Výboru EP pre ústavné veci (AFCO) a predošlý šéf EP Antonio Tajani.

Slovenský eurokomisár priznal, že je preňho veľká česť byť opäť nominovaný do eurokomisie. Pripomenul, že Slovensko si onedlho pripomenie 30. výročie nežnej revolúcie, ktorej hodnotami sa stále riadi, a upozornil, že nová exekutíva EÚ sa formuje v období veľkých výziev pre európsku politiku, ekonomiku a tiež obranu.

EP vypočúvaním Šefčoviča spustil proces preverovania budúcich eurokomisárov

Podstatnú časť svojho prejavu venoval potrebe posilnených vzťahov medzi eurokomisiou a europarlamentom, na základe dôvery a v záujem občanov EÚ. To bolo aj predmetom viacerých následných otázok zo strany poslancov, ktorí dostali priestor na otázky.

„Je dôležité, aby Európsky parlament a Európska komisia mali osobitné partnerstvo a mohli sme strategicky spolupracovať s cieľom spoločne prispieť k lepšej budúcnosti Európy,“ uviedol. Spresnil, že s EP treba viac komunikovať o všetkých výzvach, aj nad rámec oficiálnych kontaktov. „Lebo to, čo sa teraz a tu bude rozhodovať, bude mať dramatický vplyv na Európu a na celý svet v najbližšom období,“ dodal.

Von der Leyenová bude musieť nájsť za Plumbovú a Trócsányiho náhradu

Zároveň priznal, že v rámci pripravovanej Konferencie o budúcnosti Európy, pri ktorej príprave má on osobne pomáhať, je potrebné viac zaangažovať aj europarlament a hlavne dostať túto tému aj mimo Bruselu, do regiónov, viac do nej zapájať ľudí.

Viacerí europoslanci žiadali od Šefčoviča podrobnosti ohľadom znižovania byrokratickej záťaže, za čo bude v EK tiež zodpovedný. Šefčovič upozornil, že nechce mať „mechanický prístup“ pri presadzovaní pravidla „jeden za jeden“, čiže jeden zákon dnu, jeden von, a potvrdil, že znižovanie administratívnej záťaže neohrozí súčasné vysoké štandardy ochrany v sociálnej oblasti či pri ochrane zdravia a potravín. Dodal, že EÚ musí zohľadniť nastupujúcu dobu digitalizácie, čo znamená novú legislatívu pre digitálnu oblasť a e-governement.

Výbor JURI definitívne odmietol Trócsányiho a Plumbovú za eurokomisárov

Slovenský eurokomisár skonštatoval, že s možnosťou legislatívnej iniciatívy EP nadchádza „nová éra“ tejto inštitúcie, a vyjadril nádej, že legislatívna tvorba bude výsledkom konštantného politického dialógu medzi EP a EK.
Šefčovič chce v prvých dvoch rokoch svojho mandátu navštíviť národné parlamenty všetkých členských krajín EÚ, pričom hlavnou témou rokovaní má byť lepšia regulácia európskeho práva.

Vo svojom prejave, ako aj v odpovediach na otázky poslancov sa Šefčovič zmienil aj o svojej agende pre strategický výhľad, kde plánuje úzko spolupracovať so Spoločným výskumným centrom (JRC) a ponúkať pri tvorbe nových politík EÚ znalosti založené na vedeckých dôkazoch, ktoré pomôžu pri rozvoji Európy. Spomenul aj ním založenú Alianciu EÚ pre batérie, v čom bude pokračovať aj v novom mandáte, a význam „zelených batérií“ pre Európu, ochranu jej trhu a zvyšovania konkurencieschopnosti.

Šefčovič si v októbri zopakuje rokovania o dodávkach plynu s Moskvou a Kyjevom

„Budovanie kapacít pre strategický výhľad, v spolupráci s JRC, je kľúčové. Potrebujeme plánovať vlastný dlhodobý rozvoj, plány v prospech občanov a podnikov v EÚ,“ spresnil.

Pri otázkach o novej legislatíve v oblasti klímy pripomenul, že bude treba zmodernizovať štúdie vplyvu, brať viac do úvahy potenciálne účinky na sociálnu oblasť a využiť vedecké fakty v snahe získať odpoveď na to, či vplyvy nových zákonov poslúžia EÚ na odolanie tlaku, ktorý vyvolávajú zmeny klímy.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia