Jednou vetou

Štáty EÚ prijali pravidlá proti zneužívaniu osobných údajov politickými stranami

Ilustračné foto

foto: TASR/AP

Členské krajiny Európskej únie sa v utorok v Bruseli zhodli na pravidlách, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby európske politické strany zneužívali osobné údaje vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

Pravidlá prijali ministri v rámci rokovaní vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.

Nové pravidlá majú podobu zmien a doplnení nariadenia EÚ z roku 2014 a upravujú štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií. Umožnia ukladanie finančných sankcií európskym politickým stranám a nadáciám, ktoré úmyselne ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že využijú porušenia pravidiel na ochranu údajov.

EÚ umožní podnikom a ich právnikom žiadať o zhovievavosť aj cez internet

Pre určenie toho, či je porušenie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, ktoré vytvoril vnútroštátny orgán dohľadu, spojené s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo nadácie v kontexte volieb do EP, sa zavedie overovací postup.

Sankcie bude ukladať Úrad pre európske politické strany a nadácie. Finančné sankcie budú vo výške päťpercentného ročného rozpočtu príslušnej európskej strany alebo nadácie. Okrem finančnej pokuty by dotknutá európska strana alebo nadácia nemohla v nasledujúcom roku získať finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

Krajiny EÚ schválili núdzové opatrenia pre prípad tvrdého brexitu

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Európske politické strany sú politickými alianciami registrovanými v zmysle legislatívy EÚ. Môžu mať ako členov národné a regionálne strany, ako aj jednotlivcov, a musia spĺňať množstvo požiadaviek a podmienok. Jednou z nich je zastúpenia aspoň v jednej štvrtine členských štátov Únie (sedem krajín). Cieľom finančných prostriedkov EÚ je pomôcť im financovať ich aktivity na európskej úrovni a ich kampane vo voľbách do europarlamentu.

V roku 2018 získalo finančné prostriedky z rozpočtu EÚ desať európskych politických strán a desať európskych politických nadácií.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Grécko sa vracia do normálu. Toto všetko tam začína fungovať