Jednou vetou

Sté výročie Trianonu si v Maďarsku pripomenú rokom spolupatričnosti

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

oslanci maďarského parlamentu v utorok schválili návrh, aby rok 2020 bol Rokom spolupatričnosti, ktorým si Maďari doma i v zahraničí pripomenú sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy.

Podľa agentúry MTI za návrh výboru pre národnú spolupatričnosť hlasovalo 166 poslancov, piati boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Návrh odmietli piati poslanci z opozičnej Demokratickej koalície (SK).

„V uplynulom storočí po trianonskej traume počet Maďarov žijúcich mimo materskej vlasti radikálne klesol, avšak pocit spolupatričnosti zostal zachovaný,“ píše výbor pre národnú spolupatričnosť v zdôvodnení návrhu. Ďalej zdôrazňuje, že cieľom schválenia príslušného uznesenia nie je iba pripomenúť si Trianon, ale aj ponúknuť okolitým národom spoluprácu s cieľom zabezpečiť budúcnosť strednej Európy.

V rámci pamätného roka pripravia spomienkové podujatia v Maďarsku i v krajinách, v ktorých žijú Maďari, ale podporia aj prípravu vzdelávacích a dokumentárnych programov, ktoré posilnia vedomie spolupatričnosti Maďarov. Trianon dodnes Maďari vnímajú ako krivdu spáchanú na maďarskom národe. Pripomínajú si ho doma i v zahraničí práve Dňom národnej spolupatričnosti.

Spolupráca Európskej komisie a Svetovej banky s PSK bude pokračovať

Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúska-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko) a Maďarska.

Hoci Maďarsko podpísalo a ratifikovalo Trianonskú mierovú zmluvu, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia