Jednou vetou

V Európe sa vlani viac užíval amfetamín, kokaín aj extáza

Ilustračné foto

TASR

Návyky užívateľov drog žijúcich v dovedna 73 európskych mestách odhaľuje najnovšia štúdia odpadovej vody. Vypracovala ju európska skupina SCORE, zaoberajúca sa analýzami takýchto údajov, v spolupráci s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).

Štúdia, ktorej výsledky boli zverejnené vo štvrtok, vychádza z údajov zozbieraných v marci 2018 z odpadovej vody miest v 20 krajinách. V porovnaní s obdobnou analýzou z roku 2017 došlo podľa zozbieraných údajov k nárastu v užívaní amfetamínu, kokaínu a extázy.

Štúdia sa zaoberala aj Slovenskom, ktoré spoločne so susednou Českou republikou označila za krajiny, v ktorých sa tradične najviac vyskytuje metafetamín, inak v Európe nie príliš častý.

Počas protidrogovej akcie v Lučenci zadržali osem osôb

Vzorky odpadovej vody približne 46 miliónov ľudí odoberali vedci v týchto mestách každý deň počas jedného marcového týždňa, pričom v nich hľadali stopy amfetamínu, kokaínu a extázy a metamfetamínu.

V mestách, ktorých odpadová voda sa analyzovala už v roku 2017, došlo podľa novej štúdie k nárastu v užívaní kokaínu, čo potvrdilo stúpajúci trend pre túto drogu, aký naznačila už predošlá štúdia. Najviac stôp kokaínu sa objavilo v mestách na západe a juhu Európy, obzvlášť v Belgicku, Holandsku, Španielsku a Británii.

Analýza naopak preukázala veľmi nízku úroveň užívania kokaínu vo väčšine východoeurópskych miest, zachytila však tiež, že aj v tejto časti sveta má užívanie kokaínu vzostupný trend.

Policajti prekazili predaj drog dvom mladíkom z okresu Trebišov

Väčšina skúmaných miest zaznamenala aj nárast v užívaní amfetamínu, ktorý sa neobjavil v predchádzajúcich štúdiách. Najvyššie množstvo stôp tejto drogy sa objavilo v odpadových vodách miest ležiacich na severe či východe Európy. Omnoho nižšie množstvo amfetamínu zaznamenali vedci v mestách na juhu Európy.

V splaškoch sa našlo aj viac extázy ako v roku 2017.

Stopy ďalšej skúmanej drogy, metamfetamínu, známeho ako pervitín, ktorý má tradične najviac užívateľov v Českej a Slovenskej republike, sa podľa najnovších údajov v roku 2018 objavili aj na Cypre, vo východnom Nemecku, Španielsku a na severe Európy, v krajinách ako Fínsko a Nórsko.

Najnovšia štúdia odpadových vôd tiež približuje, že ak sa drogy v splaškoch analyzujú na týždennej báze, býva počas víkendov viditeľný značný nárast v užívaní kokaínu a extázy, indikujúci rekreačné užívanie týchto drog. Podľa najnovších údajov platila v roku 2018 takáto schéma pozoruhodne aj pre amfetamín, ktorého užívanie bolo podľa štúdií z predošlých rokoch rozložené zhruba rovnako na všetky dni v týždni.

Počas protidrogovej akcie v Lučenci zadržali osem osôb

Skupina SCORE analyzuje odpadové vody za účelom zisťovania hladiny jednotlivých drog už od roku 2011. Uplatňuje pritom vždy rovnaký postup, v rámci ktorého odoberá vzorky splaškov v skúmaných mestách denne počas jedného týždňa daného roku. Vzorky následne vyhodnotí a vydá výročnú analýzu.

EMCDDA uplatňuje v súvislosti s monitorovaním užívania drog viacfaktorový prístup, podľa ktorého nemôže jedno meranie poskytnúť úplný obraz celkovej situácie. Analýzy, ako táto najnovšia, však považuje za užitočný nástroj poskytujúci aktuálnu informáciu o užívaní širokej škály zakázaných látok.

Môže vás zaujímať

Rover Curiosity začal letnú misiu na Marse