Jednou vetou

V európskych a euroázijských médiách sa vyskytuje čoraz viac násilia

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Stále nižšia miera bezpečnosti novinárov a zvyšujúci sa finančný tlak ohrozujúci etiku a nezávislosť sa ukazuje byť podľa Indexu udržateľnosti médií (MSI) organizácie IREX za rok 2018 pre Európu a Euráziu neustálou bariérou v udržateľnosti médií.

Panely expertov MSI od Balkánu, cez Euráziu až po Strednú Áziu neustále predkladajú dôkazy zvýšenej miery násilia voči novinárom. Na Ukrajine bolo zaznamenaných 29 fyzických útokov, čo je rovnaký počet ako v roku 2016, a 15 prípadov kybernetických útokov, poškodenia majetku, politického tlaku a súdnych sporov proti médiám. Chorvátski účastníci panelu hovorili o dvojnásobnom počte fyzických útokov na novinárov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016. Odborníci z Bosny spomínali hrozbu smrti novinárom a bulharskí prispievatelia k indexu MSI poznamenali, že verbálnych útokov na novinárov zo strany členov vlády alebo iných vysokopostavených funkcionárov je stále viac.

Súd v Turecku odmietol prepustiť amerického pastora obvineného zo špionáže

Index MSI hodnotí situáciu v médiách na základe piatich komponentov, vrátane právneho prostredia súvisiaceho so slobodou prejavu, kvalitou žurnalistiky, pluralitou zdrojov správ, s praktikami v manažmente médií a efektívnosťou podporných inštitúcií. Odborníci z oblasti médií z každej krajiny na základe týchto indikátorov popisujú a hodnotia stav nezávislých médií.

V tomto roku spustila organizácia IREX dynamickú dátovú platformu pod názvom Media Sustainability Explorer, ktorá užívateľom umožňuje analyzovať a preskúmavať dáta za predchádzajúcich 17 rokov existencie MSI v Európe a v Eurázii a tiež porovnávať trendy v dátach, ciele MSI, regióny a jednotlivé krajiny v priebehu času.

Médiá v celom regióne sa snažia prežiť ekonomické krízy a zvládnuť aj novú situáciu na trhoch, kde  sa príjmy z reklám presúvajú z tradičných na internetové médiá, či zvyšujúci sa tlak politických záujmov a finančných praktík oslabujúcich nezávislosť, etiku a profesionalitu. Účastníci panelu uviedli, že novinári stále viac využívajú sociálne médiá bez kontroly správnosti citovaných údajov, aby okorenili svoje články a získali prístup ku zdrojom. Takéto trendy môžu viesť k šíreniu falošných správ a iným druhom porušení profesionálnych a etických noriem.

T. Mayová prvýkrát od uvedenia referenda o brexite zavíta do Írska

V Kazachstane panelisti uviedli, že využívanie nových technológií a médií vedie k vzniku žurnalistiky, ktorá má formát blogov, a to znižuje novinársky štandard na úroveň, v rámci ktorej mnoho novinárov jednoducho prepíše len tlačové správy vydané oficiálnymi orgánmi.

Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj financuje index MSI Európa a Eurázia v 21 krajinách. MSI je dôveryhodným hodnotením globálneho zdravia médií poskytujúci donorom, mediálnym advokátom, miestnym odborníkom a vedcom 17 rokov dát.

Môže vás zaujímať

Nešťastie v Nórsku. Turistov zasypala lavína