Jednou vetou

Veľvyslanec Abdykarimov: Kazachstan je pripravený na prechod na latinku

Veľvyslanec Kazašskej republiky v SR Seržan Abdykarimov

Foto: TASR

V súlade so siedmim článkom ústavy Kazašskej republiky je tamojším štátnym jazykom kazašský. V štátnych organizáciách a orgánoch miestnej samosprávy sa na rovnakej úrovni spolu s kazašským oficiálne používa aj ruský jazyk. Pre TASR to uviedol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky pre Českú republiku a Slovensko Seržan Abdykarimov v súvislosti s prechodom kazašského jazyka z cyriliky na latinku.

Bývalý kazašský prezident Nursultan Nazarbajev nariadil prechod kazašského jazyka na latinku ešte v apríli 2017. Abdykarimov v tejto súvislosti zdôraznil, že štát sa usiluje vytvoriť podmienky na učenie a rozvoj jazykov národností tvoriacich kazašský národ.

Na prechod kazašského jazyka na latinskú abecedu sa deviata najväčšia krajina sveta pripravovala od získania nezávislosti, čo sa stalo 16. decembra 1991. „A Kazachstan je na to pripravený,“ zdôraznil veľvyslanec.

Počiatky kazašského jazyka siahajú do 6.-7. storočia, keď sa v Eurázii objavila staroturkická písomnosť  zaznamenaná orchonským písmom. V 5.-15. storočí bol turkický jazyk nástrojom komunikácie rôznych národov na veľkej časti daného územia.

Po tom, ako Kazachovia prijali islam, začali prechod na arabský jazyk a na jeho písomnú formu. V 10.-20. storočí sa na území Kazachstanu používalo arabské písmo. Ústredný výkonný výbor Kazašskej sovietskej socialistickej republiky (KazSSR) a Prezídium sovietu ľudových komisárov KazSSR 7. augusta 1929 schválili uznesenie o prechode „jednotného turkického písma“ na latinku. Latinka sa používala od roku 1929 do roku 1940. Dňa 13. novembra 1940 bol schválený zákon o prechode kazašského jazyka s latinským písmom na písmo založené na azbuke. „Zmeny kazašského písma — na latinku či na azbuku – mali teda politický charakter,“ konštatoval Abdykarimov.

Biely dom oznámil, že Trump bude 3. mája rokovať s premiérom SR

Od roku 2025 bude všetka oficiálna, obchodná a pracovná dokumentácia, ako aj periodická tlač a učebnice  vychádzať v latinskom písme. Prechod na latinku má hlboký význam a zmysel. Súvisí to s osobitosťami zavádzania moderných komunikačných technológií ako aj s vedeckým a vzdelávacím smerovaním v 21. storočí, pokračoval veľvyslanec Abdykarimov.

V súčasnosti sa deti v školách učia anglicky a bez problémov si osvojujú latinskú abecedu. Preto pre mladú generáciu nebude prechod na latinku predstavovať nijaký problém.

Prechod na latinskú abecedu má niekoľko etáp, z ktorých veľvyslanec upozornil na tieto fakty:
— v úzkej spolupráci s vedcami a všetkými predstaviteľmi zastupujúcimi verejnosť bol prijatý jednotný štandard nového kazašského písma (jeho grafiky)
— začala sa príprava odborníkov na vyučovanie nového písma a abecedy a prípravy učebníc v latinskej abecede
— v rokoch 2019-2020 budú prebiehať organizačné a metodické práce v tomto smere.
Toto všetko sa týka kazašského jazyka. Používanie ruského jazyka a azbuky zostane všade v Kazachstane zachované, podčiarkol Abdykarimov.

Môže vás zaujímať

Airbus postaví prvú medziplanetárnu nákladnú loď