Výbor EP považuje za opodstatnené konať podľa článku č. 7 voči Maďarsku

Európsky parlament

foto: TASR

Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) schválil v stredu dokument o situácii v Maďarsku, ktorá podľa návrhu prijatého veľkou väčšinou poskytuje dôvody na hlboké znepokojenie.

Za predložený návrh hlasovali 15 europoslanci, štyria členovia výboru boli proti, piati ďalší sa hlasovania zdržali.
V dokumente sa konštatuje, že v Maďarsku jednoznačne jestvuje riziko vážneho porušenia základných hodnôt Únie, preto je opodstatnené začať proti krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o Európskej únii.

Ohrozenie ústavného poriadku

Nedávne opatrenia podľa schváleného textu ohrozujú okrem iného fungovanie ústavného poriadku, orgány spravodlivosti a nezávislosť iných inštitúcií, respektíve slobodu prejavu, tlače, zhromažďovania sa, spolčovania sa i vedeckého života, princípy rovnoprávnosti, ľudské práva žiadateľov o azyl i utečencov.

Predmetný výbor EP sa stotožnil so skôr sformulovaným znepokojením Benátskej komisie a domnieva sa, že viaceré z jeho dôvodov sa doteraz nepodarilo odstrániť, vyplýva z informácií tlačovej agentúry MTI.

Spoločné základné hodnoty musia rešpektovať všetky členské štáty Európskej únie, konštatovali europoslanci v dokumente a vyjadrili poľutovanie nad tým, že maďarské inštitúcie používajú príležitostne kontroverznú a zavádzajúcu rétoriku o Európskej únii.

Správa o Maďarsku má byť výsledkom diskusie

Správa o situácii v Maďarsku, ktorá bude výsledkom diskusie v jednotlivých odborných výboroch europarlamentu, by sa na plenárne zasadnutie kontinentálneho zákonodarného zboru mohla dostať na jeseň. Ak by europoslanci odporučili začať konanie voči Maďarsku podľa článku č. 7, nasledoval by proces podobný tomu, aký v súčasnosti prebieha z podobných dôvodov voči Poľsku.

Článok č. 7, ktorý ešte EÚ nepoužila v prípade žiadnej z členských krajín, je považovaný za extrémne tvrdý postih. Samotné konanie je podľa predpisov EÚ rozdelené do niekoľkých fáz. Po iniciovaní konania musí získať súhlas štyroch pätín členov EÚ (80 percent). Médiá aktiváciu článku 7 označujú ako „jadrovú zbraň“ medzi možnými sankciami voči členským štátom EÚ, pretože môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade EÚ.

Maďarsko už dávnejšie avizovalo, že v prípade hlasovania v Rade EÚ bude proti návrhom EK týkajúcim sa Poľska.

Môže vás zaujímať

Mogheriniová kritizuje odklad prístupových rokovaní s Albánskom a S. Macedónskom