Jednou vetou

WHO vyzvala na ďalší výskum mikroplastov a na zásah voči znečisťovaniu plastmi

Ilustračný obrázok

Foto: Pixabay.com

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila vo štvrtok na svojej webovej stránke výzvu na ďalší výskum mikroplastov vyskytujúcich sa v životnom prostredí a ich možného vplyvu na zdravie ľudí v nadväznosti na vydanie analýzy z oblasti aktuálneho výskumu mikroplastov v pitnej vode. WHO takisto vyzvala na zníženie znečistenia životného prostredia plastmi.

„Naliehavo potrebujeme zistiť viac o vplyve mikroplastov na zdravie, pretože sa nachádzajú všade vrátane pitnej vody,“ povedala riaditeľka odboru verejného zdravia vo WHO María Neirová.

WHO podporuje politiku umožňujúcu obom rodičom starostlivosť o maloleté dieťa

„Na základe obmedzeného množstva informácií, ktoré máme k dispozícii, súčasná úroveň mikroplastov v pitnej vode nepredstavuje zdravotné riziko,“ povedala. Dodala však, že vedci musia v tejto súvislosti zistiť viac a takisto je potrebné vo svete zastaviť nárast znečistenia životného prostredia plastmi.

Čiastočky mikroplastov väčšie ako 150 mikrometrov sa na základe analýzy v ľudskom tele pravdepodobne nevstrebávajú a predpokladá sa, že vstrebávanie menších čiastočiek je takisto obmedzené.

Niektoré jednorazové plastové výrobky bude zakázané uviesť na trh

Na posúdenie možného vplyvu mikroplastov na zdravie je potrebný hlbší výskum. WHO dodávateľom pitnej vody a regulátorom odporúča, aby uprednostňovali odstránenie patogénnych mikroorganizmov a chemikálií, o ktorých je známe, že predstavujú riziko pre zdravie ľudí. Podľa WHO to má aj ďalšiu výhodu, pretože systémy na ošetrovanie odpadovej a pitnej vody sú účinné aj pri odstraňovaní mikroplastov.

Úpravou sa podľa WHO dokáže z odpadovej vody odstrániť viac ako 90 percent mikroplastov, pričom ich najúčinnejšie odstraňovanie sa dosahuje úpravou tretieho stupňa, ako je napríklad filtrácia.

Významná časť svetovej populácie v súčasnosti nemá k dispozícii dostatočné systémy na úpravu vody a splaškov. Riešenie problému s fekálne znečistenou vodou môže ľuďom zároveň pomôcť aj v súvislosti s mikroplastmi.

Môže vás zaujímať

Rover Curiosity začal letnú misiu na Marse