Odborníci prirovnávajú spúšťanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce k prebúdzaniu Golema. Šém ho oživí a jeho sila bude obrovská. Preto musí slúžiť bez chýb. Prvé sa objavili už v testovacej fáze.

Zvyšujúce sa bezpečnostné požiadavky, zmena štátneho zriadenia, zmena vlastníkov a samotný schvaľovací proces. To všetko spôsobilo, že trvalo dlhých 35 rokov, kým sa tretí blok Jadrovej elektrárne Mochovce začal prebúdzať k životu.

...

Aj jeho prebúdzanie je pomalé, no malo by trvať týždne, nie roky.

Už v 2023 by mal jadrový reaktor vyrábať 13 % z celkového objemu na Slovensku spotrebovanej elektrickej energie. Dosť na to, aby sme boli vo výrobe elektriny sebestační a nepotrebovali ju dovážať. Tento zdroj zároveň prispeje k dosahovaniu uhlíkovej neutrality, pretože už nebudeme natoľko závislí od fosílnych palív.

Dlhodobá návratnosť investície

Náklady na výstavbu Mochoviec sa vyšplhali na približne 6 miliárd eur.

Podľa Ľudmily Cagáňovej, projektovej manažérky PPA ENERGO, s. r. o., patriacej do holdingu PPA CONTROLL, a. s., ktorá sa na výstavbe aj aktuálnom testovaní podieľa, však ide o investíciu s relatívne rýchlou návratnosťou. „Ide o zariadenie, ktorého životnosť môže dosiahnuť až 60 rokov, takže sa nám to vráti,“ hovorí.

Okrem nákladov sa však v súčasnosti kladie najväčší dôraz na bezpečnosť. „Každý bezpečnostný incident vplýva na legislatívu a vytvára nové a nové požiadavky,“ povedala Ľ. Cagáňová z PPA ENERGO. Naposledy to bola havária v japonskej Fukušime (2011), spôsobená zemetrasením a následnou cunami, ktorá priniesla nové seizmické nároky na odolnosť a statiku jednotlivých zariadení.

O to významnejšie je teraz pri „prebúdzaní Golema“ jeho testovanie.

Prvé problémy

Kým začne vyrábať elektrickú energiu na plný výkon, musel jadrový reaktor prejsť fyzikálnym a  energetickým spúšťaním a počas celého tohto procesu obstáť v opakovaných testoch a skúškach. „Našou prácou je pomáhať s automatizovanými systémami riadenia technologických procesov tak, aby boli pripravené na každý test a každú skúšku,“ vysvetľuje Eugen Ferencz, vedúci skúšobný technik dcérskej spoločnosti PPA ENERGO.

Začiatkom decembra sa však testy na pár dní zastavili. „Počas fyzikálneho spúšťania 3. bloku bola pri opakovanej tlakovej skúške identifikovaná drobná netesnosť na hornom bloku reaktora. Po analyzovaní situácie sme sa rozhodli túto časť technológie pretesniť,“ uviedla hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.

Postupné kroky

Fyzikálne spúšťanie je rozdelené na viacero krokov: skompletizovanie reaktora, séria tlakových a technologických skúšok spojených s nahrievaním bloku na približne 180 °C ešte bez jadrového paliva, vydanie súhlasného stanoviska Úradu jadrového dozoru k navezeniu paliva. Následne reaktor prvýkrát ožíva.

Potom nasledujú riaditeľné jadrové reakcie a reálne fyzikálne spúšťanie reaktora. V tejto fáze sa overuje, či sa palivo aj reaktor správajú tak, ako sa predpokladalo.

So samotným energetickým spúšťaním reaktora, ktorý vedie k výrobe elektrickej energie, sa začalo v polovici januára. Postupne sa výkon navyšoval, až začal reaktor dodávať prvú energiu do siete, ale iba pomaly a postupne. Zo začiatku na 5 % výkonu, následne sa výkon zvyšoval. Po každej zmene výkonovej hladiny nasleduje séria predpísaných testov.

Reaktor dosiahol 1. februára 20 % výkonu a bol prvýkrát prifázovaný do siete. Následne 10. februára bol výkon zvýšený na 35 %. Na tejto výkonovej hladine už dokáže  reaktor produkovať paru pre pohon obidvoch svojich turbogenerátorov. Po ukončení tejto fázy energetického spúšťania bude výkon zvýšený na 55 %. A znovu sa bude testovať, až kým sa nedosiahne 100 % výkon. To však neznamená, že reaktor je prebudený. Naopak, práve v tomto momente prichádza na rad kľúčová skúška, ktorá bude trvať 144 hodín, teda 6 dní. „Bude to veľký moment a zároveň je to obdobie najťažších skúšok, pretože sa dajú robiť iba raz,“ vysvetlil E. Ferencz z PPA ENERGO. „Blok sa potom odovzdáva do prevádzky Slovenských elektrární.“

Energetická sebestačnosť

Po spustení by mal mať reaktor inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Štvrtý blok by mal byť spustený o 2 roky neskôr.

Ale ani to neznamená, že elektrickú energiu už nebudeme na Slovensko dovážať. „Slovensko bude energeticky sebestačné, ale iba pokiaľ ide o výrobu elektriny. V praxi to však neznamená, že nebudeme musieť elektrickú energiu nakupovať,“ upozornil odborník z PPA ENERGO.

Dôvodom je fakt, že elektrina sa nedá dostatočne skladovať a v sieti jej stále musí byť akurátne množstvo, aby nedochádzalo k prepätiu alebo podpätiu. „Energetická sieť je v rámci celej Európy prepojená, a tak si kvôli zachovaniu rovnováhy musia prenosové sústavy prebytky navzájom vymieňať,“ doplnil E. Ferencz.

Výkyvy rovnovážneho stavu v energetickej sieti spôsobujú napríklad aj obnoviteľné zdroje, ktoré sú závislé od počasia a sú zapojené do systému. Prípadnú nadbytočnú alebo nedostatočnú produkciu energie tak musia vyrovnávať elektrárne využívajúce iné primárne zdroje.

To, či budú Mochovce spotrebe Slovenska v budúcnosti stačiť, bude závisieť aj od ďalšieho rozvoja priemyslu na našom území. Teraz napríklad vypadol veľký odberateľ, spoločnosť Slovalco, ktorá pre vysoké ceny energií ohlásila ukončenie výroby. Pritom podľa Ľ. Cagáňovej z PPA ENERGO mala spotrebu približne 200 megawattov na hodinu, čo je takmer polovica vyrobenej energie jedného reaktora v Mochovciach.

Ak by sa Slovalco v budúcnosti rozhodlo svoju výrobu obnoviť alebo by pribudli nové veľké priemyselné parky, ktoré sa napoja na elektrizačnú a prenosovú sústavu, tak Slovensko bude musieť elektrinu kvôli rovnováhe v sieti dovážať zo zahraničia.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť