„Posledná a zároveň najkomplikovanejšia etapa rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály, od tunela po Molecovu, je v záverečnom procese povoľovania. BSK dostal od hlavného mesta žiadosť o predčasné užívanie stavby,“ uviedla Forman a dodala, že po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok vydá župa povolenie na predčasné užívanie čo najskôr.

„BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy na základe žiadosti hlavného mesta spúšťa konanie na predčasné užívanie,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že všetkým účastníkom konania, ktorých je niekoľko desiatok, musí byť doručené oznámenie o začiatku tohto procesu. Nasledovať bude ústne pojednávanie so všetkými dotknutými stranami a po doručení potrebných dokladov vydané povolenie na predčasné užívanie. „Ide o zložitý administratívny proces a robíme všetko pre to, aby sme povolenie mohli vydať čo najskôr,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

...

Minulý týždeň sa dobetónoval posledný úsek jazdnej dráhy električky. „Prebiehajú posledné práce na dokončovaní zastávok MHD, začali sme s pokládkou rozchodníka od tunela smerom do Karlovej Vsi, osadili sme nové stožiare trakčného vedenia, pracujeme na chodníkoch a začínajú sa práce na obrubníkoch či vrstvách vozovky, aby sa mohla premávka v smere do centra obnoviť v obidvoch pruhoch,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo a dodal, že ostáva už iba niekoľko týždňov a rekonštrukcia, ktorá niekoľko mesiacov znepríjemňovala život vodičom aj cestujúcim, bude dokončená a doprava v meste sa stane rýchlejšou, pohodlnejšou a modernejšou.

Realizáciu poslednej etapy Dúbravsko-Karloveskej radiály spustilo hlavné mesto začiatkom mája. „Po jej dokončení sa môžu cestujúci tešiť okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár či elektronické informačné tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Novinkou je aj zelený povrch trate,“ uvádza mesto. Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály v celkovej hodnote 65,1 milióna eur s DPH je financovaná zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť