Príslušníci Ozbrojených síl SR by spolu s leteckou a pozemnou technikou, člnmi alebo technickými prostriedkami spravodajstva a prieskumu mali byť k dispozícii Policajnému zboru SR (PZ SR) v boji proti nelegálnym aktivitám na hraniciach a pohraničných oblastiach. Uvádza sa to v Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR z dielne rezortu vnútra. Podľa dokumentu, ktorý bol predložený na schválenie vládou, by vojaci v počte do 200 mali byť policajtom k dispozícii „na základe vyhodnotenia analýzy rizík a aktuálnych možností ozbrojených síl SR v období do 31. decembra 2021“.

„Aktuálna bezpečnostná situácia v Európe a časté narušenia vzdušného priestoru Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu SR si vyžadujú pristupovať k týmto možným ohrozeniam veľmi zodpovedne a koordinovane v rámci svojej zodpovednosti medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR,“ uvádza sa v materiáli. Následkom protiprávnych preletov vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu SR, protiprávneho prekračovania vonkajších hraníc SR a neoprávnených sekundárnych pohybov cez vnútornú hranicu SR, ako konštatuje materiál, môže byť ohrozenie verejného poriadku, pašovanie návykových a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, rádioaktívnych materiálov, prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z tretích krajín a z členských štátov Európskej únie (EÚ), nelegálny ambulantný predaj rastlín, rastlinných produktov, osív a sadív predstavujúcich rastlinolekárske riziko, a taktiež prevádzačstvo osôb, a tým aj zvýšenie možného teroristického ohrozenia v EÚ.

...

Sily a prostriedky PZ na základe zhodnotenia potrieb a vykonaných analýz podľa materiálu nepostačujú na dostatočnú a včasnú elimináciu niektorých možných hrozieb v oblasti kontroly hraníc. Nedostatočné kapacity má podľa rezortu vnútra polícia najmä v oblastiach ako je pokrytie vzdušného priestoru leteckými a prieskumnými prostriedkami. Dokument tiež na strane polície zdôrazňuje nedostatok personálu so znalosťou taktiky špeciálnych operácií, alebo nedostatok personálu na zabránenie neoprávneným sekundárnym pohybom cez vnútorné hranice SR.

„Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislostí s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR. Profesionálnych vojakov a ich prostriedky sa navrhuje vyčleňovať na základe stavu a vývoja bezpečnostnej situácie a požiadaviek Policajného zboru,“ uvádza sa v návrhu..

Podrobnosti spolupráce policajtov a vojakov má upraviť spoločná vykonávacia dohoda rezortov vnútra a obrany.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť