Ak budú podozrenia voči komisárke pre deti Viere Tomanovej pretrvávať aj po skončení poslaneckého prieskumu, poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Vladimíra Marcinková (Za ľudí) bude hľadať riešenia, ako úrad očistiť aj personálne.

Médiám to povedala na dnešnej tlačovej konferencii pred budovou úradu komisára pre deti. Poslanecký prieskum sa na Tomanovej úrade začal v stredu 27. mája. Iniciovala ho práve Marcinková, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

...

Odôvodňovala to tým, že pri predkladaní Tomanovej správy o jej činnosti v parlamente, dostali viacero podnetov, ktoré poukazovali na možné pochybenia úradu. Činnosti úradu a komisárky nie je preto podľa jej slov možné plne dôverovať.

„V rámci agendy komisárky ide v prípade jednotlivých podnetov o citlivé informácie. Tam, kde sme ich mohli žiadať, nám ich poskytla ústne, ale do spisovej agendy sme sa nedostali,“ uviedla Marcinková. Priblížila, že sa už zaoberali tým, ako Tomanová konala, respektíve nekonala v niektorých prípadoch, hospodárením jej úradu či zamestnávaním jej rodinných príslušníkov.

„Očistiť povesť úradu je v našom najlepšom záujme. Je na komisárke, aby podozrenia vyvrátila. Vo mne tie podozrenia pretrvávajú, preto sa chcem aj ďalej pýtať a ak budú pretrvávať aj po skončení poslaneckého prieskumu, budem hľadať riešenia, ako tento úrad očistiť aj personálne,“ ozrejmila koaličná poslankyňa.

Úrad komisárky pre deti Viery Tomanovej odmieta, že by bol nehospodárny a porušil zákon pri nakladaní s verejnými financiami. V stanovisku, ktoré agentúre SITA 29. mája poskytla riaditeľka úradu Emília Kršíková, sa uvádza, že úrad minulý rok podstúpil prierezovú kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, pričom národní kontrolóri nezistili žiadne nedostatky významného charakteru. Komisárka pre deti Viera Tomanová sa v tejto súvislosti podľa riaditeľky úradu obrátila na predsedu NKÚ a požiadala ho, aby v rámci kontroly opatrení bolo opakovane preverené nakladanie s verejnými financiami a majetkom za rok 2019.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť