Napriek tvrdeniu polície, že v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 vedie deväť trestných vyšetrovaní, má spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., (D4R7) vedomosť iba o vznesení obvinení v súvislosti s jediným prípadom – ťažbou štrku v katastri Dunajskej Lužnej, v lokalite Jánošíkova.

Ako spoločnosť v pondelok informovala agentúru SITA v reakcii na sobotňajšie vyhlásenie polície, pre túto vec boli vznesené obvinenia voči jednému súčasnému a jednému bývalému konateľovi D4R7 Construction, jednému zamestnancovi, ako aj spoločnosti samotnej.

...

Ako to bolo s ťažbou štrku

Tvrdí, že uzatvorila platné nájomné zmluvy s vlastníkmi relevantných pozemkov špecificky za účelom ťažby štrku. „Preto nemohla byť spôsobená žiadna škoda majiteľom dotknutých pozemkov. Bola im zaplatená dohodnutá odmena za využitie ich pozemkov a títo si ani neuplatňujú žiadne nároky voči D4R7,“ uviedol zhotoviteľ úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v rámci PPP projektu.

„V súlade so zavedenou lokálnou praxou si D4R7 najala inú slovenskú spoločnosť, aby zabezpečila potrebné povolenia na ťažbu štrku z dotknutých pozemkov. Tá zabezpečila vydanie prvostupňového územného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorým boli práce schválené,“ poznamenala spoločnosť. Toto prvostupňové rozhodnutie sa podľa nej nestalo právoplatným iba z dôvodu podania opravného prostriedku zo strany starostu Dunajskej lužnej. „Dôvodom vyhovenia opravnému prostriedku neboli otázky súvisiace s ochranou životného prostredia. Územné konanie pritom dodnes nebolo ukončené,“ informovala D4R7 Construction.

Tvrdia niečo iné

Polícia tvrdí, že ťažba štrku pre účely projektu v lokalite Jánošíkova bola nelegálna. Spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za údajné pochybenia v povoľovacom procese. „Aj keby pre niektorú činnosť chýbali niektoré povolenia, neznamená to automaticky, že by táto činnosť ohrozovala alebo poškodzovala životné prostredie. Trestné stíhanie je pritom vedené nie pre údajnú nelegálnosť stavebnej činnosti, ale za údajný trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia,“ upozornila firma.

Vypočuli viacerých

Trestné konanie v tejto veci prebieha už viac ako štrnásť mesiacov a obvinenia boli vznesené voči spoločnosti a jednému z jej zamestnancov pred viac ako rokom. „Odvtedy boli vypočutí viacerí zamestnanci a iní svedkovia a spoločnosť plne spolupracovala pri všetkých žiadostiach o informácie a súčinnosť, ktoré jej zo strany polície boli adresované. Keď vyšetrovateľ predvolal konateľov spoločnosti na výsluch, títo sa riadne dostavili,“ priblížila D4R7 Construction. Takisto zabezpečila dostavenie sa na výsluch jedného z jej manažérov, hoci ten už bol medzičasom vyslaný na prácu na inom projekte mimo Slovenska.

Konateľa spoločnosti, zadržiavaného od piatka, podľa nej vyšetrovateľ nikdy nepredvolal na výsluch. „Centrum jeho životných záujmov je na Slovensku. Má tu pobyt už viac rokov a nemá žiadny dôvod vyhýbať sa trestnému konaniu. Je preto mimoriadne prekvapivé, že sa polícia rozhodla zadržať ho ozbrojenými zložkami pod hrozbou sily namiesto toho, aby ho štandardne predvolala,“ uviedla spoločnosť.

Konateľ spoločnosti M. H. je podľa nej zadržaný bez možností kontaktovať svoju rodinu, vrátane svojich maloletých detí. „Počas celého času mu nebolo umožnené ani umyť si zuby, ani osprchovať sa. Takéto opatrenia sú nielen nepotrebné, ale aj zjavne neprimerané a ponižujúce za daných okolností,“ poznamenala firma.

Súčasný generálny riaditeľ D4R7 Construction Michael Heerdt koncom marca nahradil na tomto poste Juana Josého Bregela, dovtedy pôsobil ako jeho zástupca.

Zaistené milióny eur

Dozorujúci prokurátor podľa spoločnosti rovnako v januári tohto roka rozhodol zaistiť vyše 12,5 milióna eur na bankovom účte spoločnosti. Tieto peniaze boli určené na platby zamestnancom a dodávateľom a doteraz nemôžu byť použité v záujme projektu. „Z dôvodov osobitosti trestnoprávnej legislatívy sa spoločnosť voči tomuto opatreniu ani nemôže odvolať na nezávislý súd, keďže táto otázka je výhradne v rukách dozorujúceho prokurátora a jeho nadriadených na generálnej prokuratúre,“ tvrdí D4R7 Construction.

Spoločnosť zdôraznila, že hoci stavebné práce na projekte boli do veľkej časti už dokončené, Slovenská republika ešte nevynaložila ani jedno euro daňových poplatníkov. Práce sú financované výhradne zo zdrojov zhotoviteľa, koncesionára Zero Bypass Limited a financujúcich bánk.

Štátu vznikne povinnosť začať platiť až potom, keď jednotlivé úseky projektu budú sprístupnené verejnosti. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa k policajnému vyšetrovaniu nevyjadruje. „O aktuálnych informáciách týkajúcich sa stavby D4R7 budeme podrobne informovať na tlačovej konferencii v krátkom čase,“ uviedol rezort dopravy v pondelok pre agentúru SITA.

Polícia konala

Polícia obvinila dvoch vrcholných manažérov spoločnosti D4R7 Construction pre podozrenie z trestného činu ohrozovania a poškodzovania životného prostredia pri výstavbe časti rýchlostnej cesty R7 pri Dunajskej Lužnej.

Informoval o tom zástupca riaditeľa Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Milan Maškara v sobotu vo videu na sociálnej sieti s tým, že ide o nemeckého občana M. H. a španielskeho občana.

Prvého z nich polícia ešte v piatok ráno zadržala v rámci akcie Konateľ pre vykonanie procesných úkonov. „Uvedení sa mali tohto skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná, časť Jánošíkova, ktorú vykonávali bez potrebných povolení orgánov štátnej správy. Takouto činnosťou zásadným spôsobom zasiahli do životného prostredia v dotknutej lokalite chráneného územia Žitného ostrova a vystavili viaceré zložky životného prostredia do rizika, ich ohrozenia a vzniku ekologickej ujmy,“ povedal Maškara.

V rámci trestného konania bolo podľa polície vykonané rozsiahle znalecké dokazovanie znalcami z viacerých znaleckých odborov, pričom bola spôsobená škoda na životnom prostredí činnosťou obvinených vo výške 12,54 mil. eur.

Za účelom zabezpečenia náhrady tejto škody spôsobenej majetku SR boli policajtmi pracovnej skupiny D4R7 v súčinnosti s dozorným prokurátorom v rámci vykonaného finančného vyšetrovania zaistené finančné prostriedky vo výške 12,259 mil. eur a rovnako zaistené nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území SR.

Policajti pracovnej skupiny kriminálnej polície KR PZ v Bratislave v súčasnosti vyšetrujú celkom deväť trestných vecí v súvislosti s výstavbou D4 a R7, a to v súvislosti s trestnou činnosťou neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovaním, poškodzovaním životného prostredia, ako i s majetkovou a daňovou trestnou činnosťou.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť