Študenti počas stretnutia predniesli najväčšie výhrady k tohtoročným testovým úlohám zo slovenčiny z ich pohľadov, pýtali sa na správne riešenia a hodnotenie niektorých úloh. Vyjadrili tiež obavy z anulovania úlohy v teste, čo podľa nich neprispieva k dôveryhodnosti testovania a NÚCEM ako inštitúcie. Ich najväčšie obavy súviseli so spravodlivosťou testovania, keďže na školách sa slovenčinu učia rôznym spôsobom a v rôznom rozsahu. Žiaci na stredných odborných škôl sú podľa nich zo slovenčiny pripravovaní menej kvalitne než žiaci na gymnáziách, preto odporúčajú pripraviť dve úrovne testov, osobitne pre oba typy škôl.

Zamestnanci NÚCEM maturantom opísali postup, ako vznikajú testy, ako sú do ich tvorby a recenzovania zapojení učitelia z praxe a aj odborníci na slovenský jazyk a literatúru. Priblížili im dôvody, pre ktoré nemôže byť kľúč správnych odpovedí zverejnený ihneď po ukončení testovania na školách. „Tiež im vysvetlili, akým spôsobom sa kľúč k tohtoročnému testu finalizoval, keď sa prvýkrát uskutočnilo centrálne elektronické hodnotenie odpoveďových hárkov. Pri finalizovaní kľúča NÚCEM spolupracoval s desiatimi predsedami predmetových maturitných komisií zo slovenského jazyka, ktorí kontrolovali objektívnosť centrálneho vyhodnocovania,“ uviedol rezort školstva. NÚCEM tvrdí, že všetky procesy, ktoré používa, vrátane vyhodnocovania testov a prípadného anulovania niektorých položiek, sú štandardne používané aj v zahraničí a aj pri medzinárodných testovaniach. Kanovská zdôraznila, že testy netvoria a nevyhodnocujú úradníci od zeleného stola, ale vždy sú to učitelia slovenčiny zo stredných škôl a odborníci z vysokých škôl.

...

Rezort školstva podporí budovanie regionálnych centier vzdelávania

V nadväznosti na otázku spravodlivosti testovania Kanovská vysvetlila študentom, že v prenesenom význame je možné pod týmto pojmom rozumieť aj to, čo vyjadruje štatistický ukazovateľ, takzvaná reliabilita (spoľahlivosť) testu. A tá má i v tohtoročnom teste zo slovenčiny vysokú hodnotu, zodpovedajúcu požadovanej norme. Znamená to, že test spoľahlivo rozdelil žiakov do poradia od najlepšieho výkonu po najslabší.

Na záver stretnutia študenti potvrdili záujem spolupracovať na príprave videotutoriálu o maturitnej skúške pre budúcich maturantov. NÚCEM deklaroval, že má záujem skvalitniť prípravu budúcich maturitných testov napríklad tým, že zapojí viac učiteľov z praxe do procesu recenzovania testov.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť