Necelých 804-tisíc eur bude pridelených 21 slovenským obciam, miestam a organizáciám, ktoré podporujú projekty medzinárodných stretnutí družobných partnerstiev miest a obcí. Zástupcovia EKB (Európskeho kontaktného bodu) informujú verejnosť o programe Európa pre občanov.

Týmto projektom sa pomôže zlepšiť budovanie sietí medzi obcami a mestami, či projekty týkajúce sa pamätí ľudí na udalosti z minulosti 20-teho a 21-prvého storočia. K najmenším programom, ktoré riadi, hodnotí a paušálne financuje Európska komisia v Bruseli sa zaraďuje známy Erasmus+, Kreatívna Európa a Horizon2020.

...

K cieľovým skupinám programu, ktoré sa môžu do toho projektu zapojiť sú obce, mestá, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, ako aj verejný sektor. Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra na Slovensku ponúka možnosť konzultácie pre vypracovávanie projektov programu. V programe EP sa podporili projekty organizácie Post Bellum SK a Katedry rusistiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť