Pandémia koronavírusu priniesla slovenským obchodníkom zvýšené náklady a výkyvy v tržbách. Konštatoval to v pondelok predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič na základe údajov spoločnosti Nielsen. V porovnaní s minulým rokom dosiahol totiž podľa týchto údajov nárast tržieb vybraných predajcov potravín a drogérie v období od začiatku roka do polovice apríla 2020 v priemere 5,9 %. Mierne sa zvýšil v období od marca do polovice apríla 2020, keď sa priemerný rast tržieb týchto predajcov zvýšil o 11,2 %. V apríli však došlo k obratu, keď ich tržby medziročne klesli v priemere o -1,3 %.

Tržby obchodníkov s potravinami a drogériou teda na Slovensku zatiaľ stúpli v tomto roku len v jednotkách percent. Stalo sa tak napriek krátkodobej zvýšenej intenzite nákupov do zásob v marci 2020 v dôsledku vypuknutia epidémie koronavírusu. V uvedenom období zároveň stúpli bezhotovostné transakcie za nákupy tovarov. „Stalo sa tak práve na základe výzvy samotných obchodníkov v súvislosti s ohľaduplným správaním sa v obchode. Našou snahou bolo čo najviac eliminovať platby v hotovosti a zmierniť tak ohrozenie našich zamestnancov v pokladniach a tiež samotných zákazníkov,“ vysvetlil Krajčovič nerelevantné štatistiky niektorých bánk ohľadne zvyšovania tržieb v obchode, ktoré to robia iba na základe bezhotovostných platieb svojich klientov.

...

Aprílový pokles tržieb predajcov potravín a drogérie po jednorazovom náraste v polovici marca ovplyvnila podľa SAMO najmä zmena pravidiel pre nakupovanie v obchodoch. „Určitý vplyv malo aj to, že zákazníci sa dostatočne predzásobili v marci, takže neskôr čerpali z týchto zásob a nakupovali menej a iba základné tovary. Na tržby však mali omnoho zásadnejší vplyv regulácie vydané hlavným hygienikom ÚVZ SR,“ pokračoval Krajčovič.

Vymedzením nákupných hodín pre dôchodcov, obmedzením počtu zákazníkov v predajni, zatvorenými nákupnými centrami alebo povinne uzavretými predajňami počas nedieľ došlo totiž podľa SAMO k výraznému úbytku množstva obslúžených zákazníkov oproti bežnému stavu. K výraznému zmierneniu rastu tržieb obchodníkov prispela navyše aj zmena nákupného správania zákazníkov, ktorí sa začali zameriavať hlavne na nákup tovarov s nižšou pridanou hodnotou, pričom výrazne obmedzili nákup zvyšných tovarov.

V tejto súvislosti sa obchodníci združení v SAMO už obrátili na príslušné štátne orgány so žiadosťou o zmiernenie niektorých regulácií. Ide napríklad o zmeny týkajúce sa nákupných hodín pre dôchodcov alebo zníženie limitu metrov štvorcových na zákazníka na štandardnú úroveň platnú v európskych krajinách s porovnateľne priaznivými výsledkami vo vývoji pandémie koronavírusu ako má Slovensko.

Na hospodárske výsledky obchodníkov majú negatívny vplyv aj výrazne vyššie náklady súvisiace s dodržiavaním uvedených regulácií a sprísnených hygienických štandardov. „Tento stav je pre obchodníkov dlhodobo neudržateľný. Ak nedôjde k zmenám, ktoré umožnia v rýchlom čase sprístupniť obchody vyššiemu počtu zákazníkov, obchodníci budú nútení pristúpiť k optimalizácii svojich nákladov,“ upozornil Krajčovič.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30-tisíc zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a v súčasnosti sú jeho platnými členmi aj dm drogerie markt a Terno real estate.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť