Aj keď si myslíte, že nejaký jazyk ovládate perfektne, preklad úradného dokumentu by ste mali nechať na odborníkoch. Vďaka odbornému prekladu sa tak nestane, že by niekde nastala chyba a museli by ste prekladať znovu. Čo všetko si môžete nechať úradne preložiť? Do akých jazykov sa najčastejšie prekladá? Odpoveď na obe otázky sa dozviete v dnešnom článku.

V posledných dvoch desaťročiach je vedomosť cudzieho jazyka priam nevyhnutná, ak sa uchádzate o pracovné miesto, kde prichádzate do kontaktu aj so zahraničnými klientami. Cudzí jazyk by ste mali ovládať na dobrej alebo veľmi dobrej úrovni. S úradnými prekladmi vás však nikto trápiť nebude.

...

Aký je to úradný preklad?

Úradný preklad je dokument, ktorý vám je vystavený na základe vašej žiadosti. Aké typy dokumentov spadajú do tejto kategórie?

VÝPISY

Preložiť si môžete dať napríklad výpis z registra trestov alebo výpis z obchodného registra. Všetky typy úradných prekladov budú mať prekladateľskú doložku, identifikačné číslo a pečiatku úradného prekladateľa, ktorý sa zaručuje za to, že preložená verzia bude identická s originálnou.

ÚRADNÉ LISTY

Potrebujete si dať preložiť napríklad sobášny list, pretože sa sťahujete do zahraničia? Vybrať si môžete jazyk, do ktorého si želáte dokument preložiť. Úradné preklady sa robia z a do rôznych svetových jazykov, medzi nimi napríklad aj preklady do ruštiny. Iným typom úradného listu je napríklad rodný list.

INÉ DOKUMENTY

Chystáte sa k lekárovi do zahraničia? V tom prípade budete asi potrebovať preklad lekárskej správy alebo zdravotného záznamu. Úradné preklady v angličtine sú žiadané, preto si môžete byť istý, že úradní prekladatelia s prekladom lekárskej správy nebudú mať problém.

Medzi najviac prekladané úradné dokumenty patrí určite aj vysvedčenie, diplom alebo zmluva.

Máte vlastnú skúsenosť s úradným prekladom dokumentov alebo o takomto type prekladu počujete prvýkrát?

Zdroj obrázku: NotarYES / Shutterstock.com

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť