Organizácia mimoriadneho snemu SRZ (Slovenského rybárskeho zväzu), zvolanie, ako aj najnovšie informácie o predaji rybárskeho strediska v Považskej Bystrici sú významnými bodmi rokovania zasadnutia Rady SRZ v Žiline.

Podľa Emanuela Seemanna sa malo začať sobotné rokovanie o obrodnom procese SRZ z dôvodu podania trestného oznámenia pre uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji rybochovu v Považskej Bystrici, a to na tajomníka Rady SRZ Ľ. Javora a bývalého prezidenta SRZ R. Boroša.

...

Dočasná komisia, ktorá riadi sekretariát SRZ sa dozvedela o neadekvátnom hospodárení s finančnými prostriedkami pri technickom vybavovaní profesionálnej rybárskej stráže, ako i pri hýbaní s financiami bytového fondu SRZ. Komisia odhalila aj neoprávnené zasahovanie do práv akcionárov spoločnosti Slovryb, ako i porušenie Obchodného zákonníka.

Pre rôzne podozrenia a skutočnosti vyplývajúce z nesprávneho hospodárenia s financiami SRZ spomenutými hodnostármi bolo nutné začatie obrodného procesu, kde by sa mal prijať termín, program Snemu SRZ a voľba nových orgánov SRZ, ktoré stabilizujú vzniknutú situáciu.

Výsledkom prezídia Rady SRZ bolo dočasné pozastavenie výkonu funkcie tajomníka Rady SRZ Ľ. Javora a okamžité ukončenie jeho pracovného pomeru. Zároveň dočasne vymenovala R. Kadnára z MsO SRZ Záhorie za štatutára SRZ.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť