Zárukou kvality potravín je vždy ich čerstvosť, ale jedným z tradičných a rokmi overených spôsobov uchovávania jedál je práve mrazenie. Aj to má svoje pravidlá očistenia, správnej tepelnej úpravy (ak je to nutné), balenia a uskladnenia v dobre výkonnom mraziacom boxe. Práve výberom mrazničky najvyhľadávanejších typov sa budeme zaoberať nižšie v článku.

Mrazničky podľa veľkosti a konštrukcie

Mraznička patrí k veľkým domácim spotrebičom so špecifickými nárokmi na umiestnenie. Preto za prvé kritérium výberu považujeme veľkosť a jej konštrukčné spracovanie. O veľkosti domácich mrazničiek rozhodujú jednak dispozičné možnosti, množstvo bežne uskladňovaných potravín a nároky viac alebo menej početnej rodiny. Štandardne sa domácnosti rozhodujú pre mrazničky s objemom cca 60 l, no nie je výnimkou, že tento domáci spotrebič prekročí parametre objemu aj cez 100 l.

...

Zásuvkové verzus truhlicové mrazničky

Taktiež je rozdiel, aký typ potravín budete najčastejšie zamrazovať – môže ísť o drobné ovocie a zeleninu, balené polotovary alebo naporciované mäso. Na základe tohto využitia, ale opäť aj z hľadiska priestorových možností rozlišujeme zásuvkové a truhlicové mrazničky. Pri zásuvkových získavame väčší prehľad a organizáciu medzi potravinami, keďže každá zásuvka je vhodná pre iné suroviny. Oproti tomu sú truhlicové mrazničky s bohatými priestorovými možnosťami, ale aj väčšími nárokmi na umiestnenie.

Viete, že aj mrazničky ako veľké spotrebiče možno funkčne využiť vo vstavaných modeloch? Jednoducho si vyberiete podľa dizajnu interiéru v kuchyni, ale treba rátať aj s menšími nevýhodami – najmä s problémom premiestniť alebo po čase vymeniť za inú mrazničku.  

Dobre výkonná mraznička

Aby niesla tento prívlastok, treba investovať do modelu v energeticky úspornej triede, ale pri slušnom mraziacom výkone. Ten predstavuje, koľko kg potravín mraznička zamrazí na teplotu -18 °C za 24 hod. Postačujúce je dosiahnuť tento výsledok už pri 10 kg potravín. Podstatným parametrom je aj akumulačná doba, teda čas, za aký zostávajú potraviny zmrazené aj po výpadku elektriny. Štandardne sa tu pohybujeme na úrovni min. 10 hod. Slušné, však?

Zdroj obrázku: flywish / Shutterstock.com

 

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť