Do konca mája vydali súdy potvrdenia o dočasnej ochrane 98 podnikateľským subjektom, z nich tri následne požiadali o zrušenie ochrany. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., najpočetnejšiu skupinu tvorí 24 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu, a oprave motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje 12 spoločností z oblasti premyslenej výroby. Z celkového počtu podnikateľských subjektov s dočasnou ochranou takmer tretina sídli v Bratislavskom kraji.

„Najväčšími zamestnávateľmi sú topoľčianska nábytkárska spoločnosť Decodom, spol. s r.o. a Nexis Fibers a.s. z Humenného, ktorá sa zaoberá výrobou umelých vlákien. Obe zároveň dosahujú najvyšší obrat,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Viac ako polovica firiem s dočasnou ochranou dosahuje tržby do milióna eur. Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu s dočasnou ochranou tvorí 20 podnikateľov, ktorí nezamestnávajú žiadneho pracovníka.

...

Dočasnú ochranu podnikateľov definuje zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý platí od 12. mája tohto roka. Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa pre pandémiu koronavírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napríklad veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu, a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Zároveň sa prerušujú exekúcie začaté po 12. marci 2020, nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa a podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zaniká 1. októbra, prípadne na konci roka 2020.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, respektíve leasingové a splátkové spoločnosti, overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť